Discusión:Documento consensuado do Profesorado galego de Ensinanza Primaria e Secundaria

De GALPon WiKi

Esta é a "páxina de discusión" para a elaboración do documento [TIC_e_Soft_Libre_no_Ensino_en_Galicia]. A súa función é permitir discutir ideas antes de incorporalas ao documento. .


Estrutura

Propoño a estrutura seguinte:

  • 0.- Análise da situación e punto de partida
  • 1.- Ámbito administrativo
  • 2.- Ámbito técnico
  • 3.- Ámbito formativo
  • 4.- Fases

O 4 corresponde co actual punto 6º ("Como se levaría a cabo a construción deste SBC?") de 2.- Ámbito técnico. Probabelmente debería incluir prazos e contar especialmente con que moito disto ten que pasar por distintos procesos de aprobación na Administración e que pode ir para longo.