Presentación

De GALPon WiKi

Preliminar:

É algo indiscutible que Internet aporta ás novas xeracións múltiples beneficios e oportunidades: comunicación, información, entretemento... etc. Porén, os adultos debemos ser conscientes de que tamén ten os seus riscos. A escasa experiencia vital, a inmadurez e a falta de percepción dos riscos propios da infancia e da mocidade obligannos a unha intervención decidida. Os adultos damos consellos en base ao que coñecemos pola nosa propia experiencia. Porén, atopamonos un escenario descoñecido. Moitas familias e profesores, descoñecen o potencial da Internet, e isto levanos non só a ser incapaces de identificar situacións de risco, senon tamén a perder o gran potencial que Internet nos ofrece como ferramenta de comunicación e formación.

Este novo escenario non nos debe preocupar. Debenos ocupar. É preciso manter una actitude activa, de disposición e interés. E esta actitude non require de grandes coñecementos técnicos.

Obxectivos:

 • Coñecer a estrutura de datos persoais das distintas redes sociais (maioritarias)
 • Aprender a crear e administrar unha conta de rede social
 • Coñecer e aplicar sistemas de «control paterno» e/ou «Controles de contidos web»

Destinatarios:

Pais/Titores/Educadores (excepcionalmente un pai/titor pode ir acompañado dun/ha fillo/a ocupando un posto)

Equipamento:

Os asistentes deberán acudir co seu propio computador portatil/netbook/etc...

NOTA: proverase algún portátil (ata un max de 7) empregando Ubuntu, para aqueles asistentes que non dispoñan dun equipo portátil propio

Horarios:

 • 4 «leccións» de 4 horas de duración cada unha
sábados (consecutivos) de 9:30 a 13:30 (10:00 a 14:00)
 • 4 horas de tarefas a realizar desde casa empregando as redes

Posíbeis calendarios:

 • Curso 1: Setembro- 25 Outubro- 2, 9, 16
 • Curso 2: Outubro- 9, 16, 23, 30
 • Curso 3: Outubro- 23, 30 Novembro- 6, 13
 • Curso 4: Novembro- 6, 13, 20,27
 • Curso 5: Novembro- 20, 27 Decembro- 4, 11


 • Curso 1: Outubro- 2, 9, 16,23
 • Curso 2: Outubro- 16, 23, 30 Novembro 6
 • Curso 3: Outubro- 30 Novembro 6, 13, 20
 • Curso 4: Novembro 13, 20, 27 Decembro- 4

Programa:

Primeiro día:

Teoría do risco

 • Riscos da Internet (en xeral)
 • Os conceptos de intimidade (privacidade)
 • Normas básicas de protección
 • As imaxes ─ fotografías
 • Acoso sexual ─ Sexting ─ Ciberbullying ─ Ciber-grooming
 • Os permisos predeterminados (por defecto)
 • Seguranza ou paranoia ?
 • Documentación recomendada (en castelán)

Os contrasinais

 • Xeración manual, agochar contrasinais, aplicativos de xeración e mantemento
 • Os OpenID, xeración e bondades/maldades do uso

Segundo día:

Redes sociais para compartir fotografías:

Flickr
 • Creación e eliminación dunha conta
  • Creación e eliminación dunha conta en Yahoo
 • Política de protección da intimidade
 • Configuración da intimidade
 • Uso xeral
Picasa
 • Creación práctica dunha conta.
 • Resumo das condicións legais.
 • Configuración e administración segura.
 • Erros e descuidos habituais.

Microbloguin (mensaxes curtas):

Twitter
 • Creación práctica dunha conta en Twitter.
 • Resumo das condicións legais de Twitter.
 • Configuración e administración segura en Twitter.
 • Erros e descuidos habituais en Twitter

Terceiro día:

Redes sociais «completas»:

Facebook
 • Creación e eliminación dunha conta.
 • Política de protección da intimidade.
 • Configuración da intimidade.
 • Uso xeral.

Cuarto día:

Ferramentas de control paterno

 • Introdución ao concepto de «control paterno»
 • Ferramentas de «monitorización»
 • As mellores alternativas ─ Segundo o noso criterio
Multiplataforma ou en rede
 • Empregando «OpenDNS»
  • Configurar «OpenDNS» como filtro de contidos web
 • Empregando «Firefox» en calquera plataforma (GNU/linux ─ Windows)
  • Instalar Firefox en Windows
  • Desinstalar e/ou neutralizar o Internet Explorer
 • Instalar e configurar «ProCon Latte»
GNU/Linux
 • Linux ─ Instalar e configurar «Nanny»
 • Linux ─ Instalar e configurar «WebContentControl»
Windows
 • Windows Vista ─ Instalar e configurar o «Control paterno» integrado
 • Windows7 ─ Instalar e configurar o «Control paterno» integrado
 • Windows ─ Instalar e configurar «LogProtect»
 • Windows ─ Instalar e configurar «Parental Control Bar»

Orzamento

Descrición Importe neto 18% IVE Importe total
Módulo 0 Composto de:
 • Realización de materiais e documentación baixo a licenza
CC By-SA v-3.0 en formato mediawiki e .pdf
 • Primeiro curso-obradoiro
1.887,68 339,78 2.227,46
Módulo 1 Cada un dos cursos a seguir do primeiro 766,08 89 903,97
Total para cinco cursos 1 módulo 0

máis

4 módulos 1


Suma

1.887,68

+

766,08 x 4

=

4.952,00

891,36 5.843,36

--miguelbf 17:07 13 ago 2010 (UTC)