PatrocinadoresLinuxParty2006

De GALPon WiKi

Organizadores

  • GALPon.org - Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra
  • AGNIX - Asociación de Usuarios GNIX


Colaboradores

  • Concello de Porriño
  • Mancomun.org - Iniciativa Galega polo Software Libre
  • Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade - Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar - Xunta de Galicia
  • AVI Galicia - Asociación de Voluntarios de Internet
  • DETEGA - Desarrollo Tecnológico de Galicia


Patrocinadores

  • Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información - Consellería de Innovación e Industria - Xunta de Galicia
  • Centro de Supercomputación de Galicia - CESGA
  • Vicerreitoría de Extensión Cultural e Estudantes - Universidade de Vigo