Iniciación ao Software Libre e GNU/Linux

De GALPon WiKi

Iniciación ao Software Libre e GNU/Linux

Lugar

Aula Informática T105 do edificio novo da E.T.S.Enx. de Telecomunicación (Universidade de Vigo)

Datas e horas

Duración:30 horas.

Distribución: 3 horas por día, 1 día á semana, (mércores).

Horario: de 15:00 a 18:00

Datas:

 • 23 de febreiro
 • 2, 9, 16, 23 e 30 de marzo
 • 6, 13 e 27 de abril
 • 4 de maio

Inscricións

Extensión Universitaria

Telf.: 986 813626

Fax: 986 814032

Taxas

 • 40 € Público en xeral
 • 30 € Membros da Comunidade Universitaria
 • 20 € Estudantes bolseiros/as

Créditos

2 créditos de libre elección ou 1 E.C.T.S.

Descrición

 • Introdución ao Sistema Operativo baseado en GNU/Linux.
  • Rachar coa inercia de traballar con software privativo e potenciar o uso de ferramentas de Software Libre.
 • Nivel de coñecemento previo: Ningún
 • Público a quen vai dirixido: Xeral
 • Medios complementarios de formación:

Horario

15:00h - 18:00h (todos os mércores, agás o 20 de abril por seren non lectivo)

Contacto

 • Carlos Rodríguez (Director do curso e vogal de Galpon)
  • Correo electrónico / JabberID: capri99@gmail.com
 • Miguel Anxo Bouzada (Profesor do curso e vicepresidente de Galpon)
  • Correo electrónico / JabberID: mbouzada@gmail.com
 • Info de Extensión Universitaria

Temario desglosado

Tema 1: Introdución (3 horas)

 • Introdución ao Software Libre. Conceptos básicos.
 • Arranque dende CD de Linux: Ubuntu, KUbuntu

Tema 2: Contornos de traballo de escritorio (3 horas)

 • Introdución
 • Contorno de traballo GNOME.
 • Contorno de traballo KDE.
 • Outros contornos.

Tema 3: Ferramentas para o uso da Internet (6 horas)

 • Importancia da Internet para o Software Libre
 • Navegadores.
  • Mozilla Firefox / Iceweasel
  • Konqueror / Rekonq.
  • Chromium / Chrome.
  • Outros navegadores. (pequena revisión)
   • Kazehakase (Gecko + Webkit).
   • Midori (Webkit).
   • Arora (webkit).
   • Pequena descrición de navegadores moi lixeiros (Linx, Dillo, etc...)
 • Correo electrónico e administradores de información persoal
  • Evolutión.
  • Kontact.
  • Mozilla Thunderbird.
  • Sylpheed - Claws-mail
  • Axendas, guías de contactos, calendarios,...
 • Scrapbook, a ferramenta do investigador en liña.
 • Programas de mensaxería instantánea, chat e VoIP
  • XChat.
  • Empathy
  • Pidgin/gaim.
  • Kopete.
  • AMSN / emesene.
  • Ekiga

Tema 4: Ferramentas de ofimática (15 horas)

 • Suite ofimática: LibreOffice/OpenOffice (procesador de texto, folla de cálculo, presentacións)
  • Introdución ao procesador de textos .
   • Edición básica.
   • Dar formato ao texto.
   • Impresión.
   • Táboas.
   • Estilos. Modelos.
   • Imaxes e gráficos.
  • Introdución á folla de cálculo.
   • Traballando con celas.
   • O formato.
   • Funcións.
   • Gráficos.
  • As presentacións en LibreOffice/OpenOffice.org.
   • Traballar con diapositivas.
   • Traballar con obxectos.
 • Utilidades ofimáticas complementarias: Visores de ficheiros PDF
 • Utilidades multimedia: gravación CD-DVD, reprodutores multimedia
 • Arte e deseño dixital: Gimp (retoque fotográfico), Inkscape (debuxo vectorial)
 • Edición de vídeo: OpenShot e PiTiVi

Tema 5: Distribucións, instalación e configuración (3 horas)

 • Introdución ao concepto de distribución
 • Recompilando información sobre o noso equipo
 • Instalación e configuración. Exemplo: Ubuntu e KUbuntu
 • Ferramentas de configuración
 • Creación de usuarios e cambio de chaves
 • Instalación de novos aplicativos
 • Alternativas e correspondencias de aplicativos ao Sw. privativo.