History-completion

De GALPon WiKi

mbouzada[en]gmail[punto]com

Mellorando a función "history-completion" para o modo terminal/consola

Galego

Como todos sabemos "history-completion" é unha función que permite recuperar as últimas ordenes executados vía terminal/consola mediante as frechas dos cursores.

Adoita suceder que cando levamos unha secuencia longa de ordenes pola terminal/consola e queremos recuperar unha orde complexa que executamos fai bastante tempo debemos percorrer multitude de liñas e faise tedioso.

Con esta pequena modificación engadimos unha función que nos permite recuperar as últimas ordenes executados indicando o comezo da orde e así, ao desprazarnos mediante as frechas dos cursores só aparecerán aquelas ordenes que comecen segundo se indica.

Este sería un exemplo de secuencia de liñas de ordenes que nos irán aparecendo segundo prememos [↑]

miguel@feisty:$ sudo nano /etc/inputrc
miguel@feisty:$ exit
miguel@feisty:$ sftp://pepe.alpendre.org
miguel@feisty:$ ssh pepe@pepe.alpendre.org
miguel@feisty:$ ssh root@pepe.homelinux.org
miguel@feisty:$ sudo dpkg --configure -a
miguel@feisty:$ blkid
miguel@feisty:$ df -h | grep dev/
miguel@feisty:$ sudo aptitude remove --purge libhd13
miguel@feisty:$ apt-cache search libhd
miguel@feisty:$ sudo aptitude remove --purge hwinfo
miguel@feisty:$ gpg -v --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg -v --keyserver gnupg.org --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg -v --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg -v --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 2D230C5F
miguel@feisty:$ gpg -v --keyserver keyring.debian.org --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg --recv-keys --keyserver hkp://pgp.mit.edu DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:$ gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:$ md5sum slax-boot-5.1.8.iso
miguel@feisty:$ md5sum debian-40r3-i386-netinst.iso
miguel@feisty:$ dpkg --get-selections > a-miña-configuración-02-08
miguel@feisty:$ ssh root@169.252.251.1

Pero só interésanos executar unha orde de acceso por ssh e non queremos perder o tempo recordando a ruta de acceso, despois desta modificación se na terminal/consola escribimos

miguel@feisty:$ ssh

Irannos aparecendo as seguintes liñas de ordenes:

miguel@feisty:$ ssh pepe@pepe.alpendre.org
miguel@feisty:$ ssh root@pepe.homelinux.org
miguel@feisty:$ ssh root@169.252.251.1

Deste xeito seranos moito máis comodo acceder á liña desexada.

Para activar esta función simplemente hai que engadir as seguintes liñas ao final do arquivo /etc/inputrc

"\e[B": history-search-forward #Up-Arrow
"\e[A": history-search-backward #Down-Arrow

A partir de aquí xa nos será todo moito máis doado.


Mejorando la función "history-completion" para el modo terminal/consola

Castellano

Como todos sabemos "history-completion" es una función que permite recuperar las últimas ordenes ejecutadas vía terminal/consola mediante las flechas de los cursores

Suele suceder que cuando llevamos una secuencia larga de ordenes por la terminal/consola y queremos recuperar una orden compleja que ejecutamos hace bastante tiempo debemos recorrer multitud de líneas y se hace tedioso.

Con esta pequeña modificación añadimos una función que nos permite recuperar las últimas ordenes ejecutadas inicando el comienzo de la orden y así, al desplazarnos mediante las flechas de los cursores solo aparecerán aquellas ordenes que comiencen según lo indicado. Este sería un ejemplo de secuencia de líneas de ordenes que nos irán apareciendo según pulsamos [↑]

miguel@feisty:~$ sudo nano /etc/inputrc
miguel@feisty:~$ exit
miguel@feisty:~$ sftp://pepe.cobertizo.org
miguel@feisty:~$ ssh pepe@pepe.cobertizo.org
miguel@feisty:~$ ssh root@pepe.homelinux.org
miguel@feisty:~$ sudo dpkg --configure -a
miguel@feisty:~$ blkid
miguel@feisty:~$ df -h | grep dev/
miguel@feisty:~$ sudo aptitude remove --purge libhd13
miguel@feisty:~$ apt-cache search libhd
miguel@feisty:~$ sudo aptitude remove --purge hwinfo
miguel@feisty:~$ gpg -v --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg -v --keyserver gnupg.org --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg -v --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg -v --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 2D230C5F
miguel@feisty:~$ gpg -v --keyserver keyring.debian.org --recv-keys 7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg --recv-keys --keyserver hkp://pgp.mit.edu DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg --keyserver hkp://pgp.mit.edu --recv-keys DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:~$ gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys DDF1081B7B53DB13
miguel@feisty:~$ md5sum slax-boot-5.1.8.iso
miguel@feisty:~$ md5sum debian-40r3-i386-netinst.iso
miguel@feisty:~$ dpkg --get-selections > mi-configuración-02-08
miguel@feisty:~$ ssh root@169.252.251.1

Pero solo nos interesa ejecutar una orden de acceso por ssh y no queremos perder el tiempo recordando la ruta de acceso, despues de esta modificación si en la terminal/consola escribimos

miguel@feisty:~$ ssh

Nos irán apareciendo las siguientes líneas de ordenes:

miguel@feisty:~$ ssh pepe@pepe.cobertizo.org
miguel@feisty:~$ ssh root@pepe.homelinux.org
miguel@feisty:~$ ssh root@169.252.251.1

De esta manera nos será mucho más comodo acceder a la línea deseada.

Para activar esta función simplemente hay que añadir las siguientes líneas al final del archivo /etc/inputrc

"\e[B": history-search-forward #Up-Arrow
"\e[A": history-search-backward #Down-Arrow

A partir de aquí ya nos será todo mucho más comodo.

--miguelbf 09:19 20 mar 2008 (CET)