Ferramentas de «monitorización»

De GALPon WiKi

Os sistemas operativos e/ou os navegadores web proporcionan mecanismos para levar un control desde o propio sistema dalgúns aspectos da navegación. Por exemplo, permiten coñecer as páxinas visitadas, a permanencia nelas, que documentos abríronse recentemente tanto locais como da web,...

Tanto se se dispón de equipamento con Windows ou GNU/Linux é moi importante que cada membro da familia no fogar ou alumno na aula, dispoña da súa propia conta co seu usuario de conexión e contrasinal. En base a esta premisa, o perfil do usuario dos pais deberá ser de administrador do sistema para ter o control do mesmo.

O propio sistema proporciona os seguintes mecanismos de control:

  1. Utilización do «Historial»
  2. Utilización de «Documentos recentes»
  3. Utilización das «cookies»


Utilización do «Historial»

O navegador Mozilla Firefox proporciona a opción de menú Historial → Mostrar todo o historial que mostra todas a páxina visitadas. A vista do historial pódese personalizar engadindo outras columnas como a data da visita, un contador de visitas a esa páxina, palabras crave, etcétera.

Historial-1.png Historial-2.png

Este mesmo historial pódese incluír nun panel á esquerda da pantalla que agrupará as webs visitadas cronoloxicamente.

Historial-3.png

Xunto á etiqueta Buscar está o botón Ver que permite organizar as webs visitadas baixo diferentes criterios: por lugar, por data, por lugar e data, a máis visitada, a última visitada,...

Accedendo a este historial podemos comprobar que paxinas foron visitadas, cando e cantas veces. Non é unha opción que estableza unha limitación, pero pode axudar para facer un seguimento da navegación que se está facendo.

É posible acceder ao historial como panel lateral mediante a combinación de teclas Ctrl+H e coa combinación Ctrl+Maiús+H para ver todo o historial.

É importante saber que o acceso ao historial non modifica o seu contido nin deixa pegada da consulta. Iso quere dicir que, se os nosos fillos coñéceno (adoitan coñecelo todos, dependendo da idade) poden entrar e eliminar as páxinas visitadas que queiran simplemente situados sobre a referencia pulsar o botón dereito do rato e seleccionar Borrar.

Respecto da configuración do Historial, está dispoñible desde EditarPreferencias → separador Privacidade o número de días que se gardará.


Utilización de «Documentos recentes»

Tanto Windows como Ubuntu GNU/Linux teñen un rexistro dos documentos locais abertos polo usuario conectado e así axilizar o acceso a eles en calquera momento.

No caso de Ubuntu ir a LugaresDocumentos recentes

Coa opción Limpar os documentos recentes pódense eliminar todas as referencias (non os ficheiros propiamente)

Limpar-Ubuntu.png


Utilización das «cookies»

Cando navegamos por Internet imos visitando diferentes páxinas. Algunhas delas pódennos pedir que nos rexistremos para acceder a determinadas seccións do portal web, ou poden gardar algunha preferencia do usuario ou a personalización que o usuario fixo nesa páxina, contar as veces que o usuario visitou a páxina,... Estas informacións almacénanse no equipo do usuario nuns arquivos de texto, moi pequenos chamados «cookies». Estos «cookies» teñen data de caducidade e son configurables desde o navegador.

Para iso ir a EditarPreferencias → separador Privacidade e na sección «cookies» podemos aceptalas con excepcións, gardalas ata que expiren ou pechemos o navegador e tamén podemos velas.

Historial-4.png Historial-5.png Historial-6.png

--miguelbf 19:59 2 sep 2010 (UTC)