Deli Linux -Galego-

De GALPon WiKi

Deli Linux en portatiles de finais dos 90

Toshiba 4000CDT

Pentium II 117 MHz, RAM 32 MB, HD 4,4 GiB

Toshiba 220CS

Pentium MMX, RAM 16 MB, HD 1,4 GiB

Esta pequena aportación publícase baixo as condicións da licenza GNU FDL (GNU Free Documentation License). v 1.2 e sucesivas. Podes copialo, modificalo, e se sabes e queres, melloralo, só debes respectar a titularidad do seu autor orixinal e o resultado distribuílo nas mesmas condicións en que che chegou a ti, é dicir de forma libre e gratuíta. Autor: Miguel A. Bouzada, mbouzada@gmail.com para GALPon.org

O meu especial agradecimiento a Javier Hurtado "diskoppix" polos seus excelentes manuais sobre IceWM.

Instalación do sistema base "paso a paso"

Seguimos o Manual de instalación da páxina oficial: http://www.delilinux.org/wiki/doku.php?ide=espanol:espanol:installation:cdrom

boot: → ENTER

# cfdisk /dev/hda/

recordar que se inicia cun teclado "estranxeiro" e que a "/" está na tecla de "-" (guión) á beira das maiúsculas [Shift] dereita

 • Creamos unha partición hda1 de (entre) 64 - 128 MB tipo 82
 • Creamos unha partición hda2 coa capacidade restante de tipo 83 e facémola "Bootable" (na columna "Flags" debe aparecer "Boot"
 • Escribimos datos das particiones
 • Saímos


Executamos:

# mkswap /dev/hda1
# swapon /dev/hda1

NOTA: En algún caso pode ser recomendable reiniciar o equipo

# setup

ou

# deliinstall


1ª Pantalla azul,

 • (frecha cursor) ↓↓ ( ) es (supoñendo un teclado español, elixe o que corresponda ao teu)
 • seleccionamos (premendo barra espaciadora)
 • (*) es
 • (frecha cursor) ↓↓↓↓↓ ata o final
 • <-- OK ENTER


2ª Pantalla azul

 • debe aparecer algo como:
  • (*) /dev/hda2 - Linux native 1290240K (xxxxxxxK é o tamaño da partición)
 • <-- OK
 • (frecha cursor)↓ e ENTER

Continuamos para formatear a partición ?

 • (frecha cursor) ← [ Yes ] ENTER


Onde está delibase.tgz ?

 • (frecha cursor) ← [ Yes ] ENTER
  • NOTA: Se nos aparece unha fiestra encabezada como "Question?" cunha barra negra para que escribamos nela, teclearemos:
/dev/hdc
   • Recordemos que como xa eliximos idioma, a "/" xa estará no seu sitio, é dicir "Maiúscula 7"
 • asegurarse de que o CD está dentro do lector (?) e
 • ENTER


Agora podemos tomar un café tranquilamente mentres desempaqueta e ir pensando nunha chave para o administrador ou "root" e no nome de usuario e a súa chave


É o seu un dispositivo SCSI ?

 • Non, é un IDE, polo tanto deixamos [ Non ] seleccionado e prememos ENTER

Usamos /dev/hda1 como partición de interambio ?

 • (frecha cursor) ← [ Yes ] ENTER

Esta seguro (interpretación rápida do discurso) ?

 • (frecha cursor) ← [ Yes ] ENTER

Pantalla azul para elixir o idima a instalar

 • nun equipo elixo español de España e no outro elixo galego de España (Ô_Ô)
 • (*) es_ES
 • (*) gl_ES
  • Busca o teu, (frecha cursor) ↓↓↓↓↓ seleccionalo, (frecha cursor) ↓↓↓↓↓ ata o final
 • <-- OK ENTER

Pídenos unha chave de administrador, recordar, segura e que non se vos esqueza.

Habrá que repetila para comprobar que está ben escrita

Aconséllanos (por seguridade) crear un usuario sen privilexios de administración

 • ← [ Yes ] ENTER

Introducimos nome de usuario

Introducimos a chave de usuario

Repetimos a chave de usuario


OLLO, MOI IMPORTANTE

Fagamos unha chuleta con estes datos

 • password_de_root
 • usuario
 • password_de_usuario


por exemplo

 • [pass de root: ] rOOt#Deli
 • [usuario: ] miguel
 • [pas de usuario:] ÑeaPa&aPaÑe


Para non perdela, se queredes que vos "violen" a vosa máquina, poñedea nunha "pegata" na parte superior do teclado ou pola parte de abaixo do portatil, así­ seguro que ninguén a atopa. :)

Feito este incí­xo, continuamos.


Instalación de LiLo, eliximos simple

 • non introducimos ningún parámetro
 • Eliximos a última opción MBR

Instalamos software adicional dende o CD?

 • ← [ Yes ] ENTER


Se sabemos de que vai a guerra, eliximos aplicación a aplicación o que nos interesa. É unha tarefa bastante tediosa, pero os que saben de que vai isto han de agradecelo.

Se non che aclaras e dispós de (como mí­nimo) un disco rí­xido de 1,0 GiB (non, non che asustes, non ocupa tanto, pero en algun sitio terás que almacenar ti as túas cousas), elixe a última opción ↓↓↓ ALL e instalarche todo o software contido no CD. Na páxina oficial, no manual de instalación din que o mí­nimo de disco rí­xido para esta instalación "ALL" debe ser de 400 MB)


Ao rematarhr avisarános de que todo instalouse sactisfactoriamente [ OK ] ENTER

Retiramos o CD do lector

Prememos simultáneamente

Ctrl+Alt+Del

e reiníciase o equipo

Configuración especí­fica das X (contorna gráfica)

Neste punto se seguimos as pautas de postinstalación da páxina oficial, complicarémonos demasiado a vida.

Tralo reinicio, preséntanos a "fiestra" de LiLo, podemos premer ENTER ou agardar os dous minutos que ten (por defecto) de espera LiLo

Ao rematar a carga pídenos

login:

Entramos como "usuario" co contrasinal de usuario sen privilexios

login: usuario (OLLO o nome de usuario que elixamos)
Password: password_de_usuario (a segunda contrasinal que puxemos na configuración)

debe devolvernos:

$

sí­, só o sí­mbolo do "dolar"

escribimos

$ xwmconfig

eliximos o xestor de fiestras que máis nos gúste, (particularmente estou "enganchado" a IceWM)

 • [ Ok ]
 • [ Ok ]


Chegou a hora da verdade, imos lanzar o "escritorio" (por chamalo dalgún xeito)

$ startx


Aqui temos a nosa contorna de traballo


Abrimos unha terminal de consola (a icona dun monitor na "barra de tarefas") e atopámonos cunha desagradable sorpresa, o teclado é "estranxeiro" e as funcións [Alt Gr] non existen, imos solucionalo.

Ctrl+Alt+←BackSpace [BkSp] nun teclado Toshiba

Devólvenos á consola, nela:

$ su
Contrasinal: password_de_root
[root@deli user]# delisetup


"6 Setup XOrg X Server"

"Configure monitor"

 • [ Ok ]
 • [ Next >> ]
 • [ Next >> ]


"Enter your own horizontal sync range"

 • [ Next >> ]
 • apareceranos 31.5
Escribimos: 31.5-37.0
 • [ Ok ]


"Enter your own vertical sync range"

 • [ Finish ]
 • nos aparecrá 50 - 70
 modificamos: 40 - 70
 • [ Doe ]


"Configure card"

 • [ Ok ]
 • [ Next >> ]
 • [ Yes ]

Buscamos cara abaixo ↓↓

 • ** Chips and Technologies (generic) [chips]
 • [ Next >> ]
  • aparecerá "chips"
 • [ Ok ]
 • deixamos en branco [ Finish ]


"Configure screen"

 • [ Ok ]
 • [ Next >> ]
 • [ Next >> ]
 • [ Next >> ]
  • aparece seleccionado "8 bit, 256 colors"
  • baixamos ↓ unha posición a "15 bits, 32Kb colors"
  • Na fiestra de resolucións, desmarcamos 1152x768 e marcamos 800x600
 • [ Finish ]


"Write xorg.conf and quit"

 • [ Ok ]
 • [ Ok ]
  • Devolve a fiestra de Deli Linux Setup e desprazámonos á última lí­ña
 • "Q Quit"
 • [ Ok ]
 • devólvenos ao cursor de consola
[root@deli user]#


Imos editar o fichero de configuración das X

[root@deli user]# nano /etc/X11/xorg.conf

O fichero comeza así­:

Section "Files"
EndSection

engadimos a continuación

Section "InputDevice"
  Identifier   "Generic Keyboard"
  Driver     "kbd"
  Option     "CoreKeyboard"
  Option     "XkbModel" "pc105"
  Option     "XkbLayout" "es"
  Option	  "XkbDisable"
EndSection

Séguelle: Section "Module"....

Gardamos o fichero con Ctrl+O

confirmamos con ENTER

saímos do editor con Ctrl+X

Saímos como administrador con EXIT

[root@deli user]# exit

devólvenos:

$

lanzamos nooevamente as X

$ stratx

E aqui estamos outra vez no noso espazo gráfico de traballo, probamos o teclado abrindo unha terminal de consola e todo debe ir correctamente.

Configuración de acceso á rede mediante tarxeta PCMCIA

¿Qué é un portatil sen rede? pois iso, imos poñernos cunha tarxeta PCMCIA adaptadora a rede por cabo de 32-bit (CardBus Dangle-Less 10/100Mbps Fast Ethernet PC Card) con "chip" Realtek RTL-8139 (tarxeta comprada especí­ficamente, nunha tenda dunha gran cadea especializada, cun costo de 17€¬ Agosto/2007)

Imos agora a "levantar" a tarxeta PCMCIA, para empezar, cargar os módulos (drivers) o xeito mais simple é abrindo unha consola, ollo, non unha terminal, senón unha consola.

Ctrl+Alt+F2

login: root
Password: password_de_root

Empezamos coa carga de módulos

[root@deli ]# modprobe pcmcia_core
[root@deli ]# modprobe yenta_socket
[root@deli ]# modprobe ds
[root@deli ]# modprobe 8139too

Imos comprobar que todo está corecto:

[root@deli ]# cardmgr

devolverá algo similar a isto:

cardmgr[547]: watching 2 sockets
[root@deli ]# cardctl status

devolverá algo similar a isto:

Socket 0:
 3.3V CardBus card
 function 0: [Ready]
Socket 1:
 non card
[root@deli ]# cardctl ident

devolverá algo similar a isto:

Socket 0:
 product info: "Realtek", "Rtl8139"
 manfid: 0x0000, 0x024c
 function: 6 (network)
Socket 1:
 non product info available

(os datos Socket 0 ó Socket 1 poden estar á inversa, dependendo de onde estí© conectadala tarxeta PCMCIA, a inferior é 0 e a superior é 1)


É a quenda da rede.

[root@deli ]# delisetup

Entramos nunha fiestra que xa coñecemos, desprazámonos/desprazámosnos a:

"5 Setup local Network"

e seguimos esta rutina

 • [ Ok ]
 • [ Ok ]
Enter hostname: deli
Enter domain name for deli: deli.local

(podemos chamalo como queiramos "mipc.local", "tarari.local" etc, sempre cun punto intermedio)

 • Eliximos "DHCP"
 • Eliximos "probe"
A networking card using the 8139too.o module has been detected.
 • [ Ok ]
 • [ Ok ]

É o momento de "levantar" a rede

[root@deli ]# /etc/rc.d/net start

Volvemos á contorna gráfica

Ctrl+Alt+F7

abrimos o navegador (a boliña do mundo na "barra de tarefas" e na barra do navegador escribimos unha dirección (ollo, sempre con: www ao principio), por exemplo: www.galpon.org aparece a ventaniña clásica de KonqE pedindo permiso para aceptar (ou non) as cookies e veremos a páxina.


Agora imos facer que se nos recoñeza todo e levántense os servizos no inicio:

Outra vez a consola, recorda Ctrl+Alt+F2

Editamos:

[root@deli ]# nano /etc/rc.config

completamos a lí­nea

SERVICES=""

así­

SERVICES="pcmcia"

gardamos e saímos, recorda Ctrl+O ENTER e Ctrl+X

Editamos:

[root@deli ]# nano /etc/rc.d/pcmcia

buscamos estas lí­ñas:

# Should be either i82365 or tcic
PCIC=

completamos esta igualdade así­:

PCIC=i82365

Gardamos e saímos

Editamos:

[root@deli ]# nano /etc/rc.local

antes da lí­nea

# End of file

añadimos estas dúas lí­ñas:

modprobe 8139too
/etc/rc.d/net start

Gardamos e saímos

É hora de comprobar que todo está ben e que funciona como cómpre.

Reiniciamos o equipo

[root@deli ]# reboot


Despois de reiniciar, identificámonos co nome de usuario e a contrasinal.

Executamos as X, ou o que é o mesmo, accedemos a contorna gráfica.

$ startx

Xa estamos na nosa contorna gráfica e vemos que a PCMCIA ten os LED acesos, boa sinal, verificamolo:

abrimos unha terminal

facemos un ping para ver se esta "levantada" a rede

$ ping google.com

empeza a darnos os datos de trasmisión, é dicir, todo conforme.

Configuración do porto USB

Imos agora a ver se poñemos en marcha o porto USB, que menos que nestas cafeteiriñas dispoñamos dese servizo.

Nota informativa previa:

Os drivers USB de Linux teñen tres opcións de controladores USB diferentes porque hai tres tipos de chips USB nunha placa base e unha tarxeta PCI. O driver "EHCI" está deseñado para dar soporte aos chips que implementan o novo protocolo de alta velocidade USB 2.0. O driver "OHCI" está deseñado para dar soporte USB en máquinas non PC, así­ como en placas base de PC SIS e Ali. O driver "UHCI" está diseñado para soportar o resto controladoras USB que se poden atopar en case todo o resto de placas base de PC, incluídas Intel e Via. Simplemente tes que seleccionar o driver "?HCI" que queres activar. Se queres podes activar "ECHI" e "UHCI" (poden traballar xuntos) e desactivar "OHCI" para estar seguro.

Para saber que tipo de controlador fai falla dos tres posibles (usb-uhci, usb-ohci e ehci-hcd):

Ímonos a unha consola (Ctrl+Alt+F2), identificámonos como root e comezamos:

[root@deli ]# lspci -v

devólvenos, entre outras cousas isto:

00.07.2 USB Controller: Intel Corp. 82371AB/EB/MB PIIX4 USB (rev 01) (prog-if 00 [UHCI])

Con isto quédanos claro que controlador deberemos instalar.


Editamos:

[root@deli ]# nano /etc/rc.modules

añadimos as seguintes lí­neas:

/sbin/modprobe usbcore
/sbin/modprobe usb-uhci
/sbin/modprobe usb-storage
/sbin/modprobe usb_mod
/sbin/modprobe sd_mod

Gardamos e saímos

Con estes módulos, durante o arranque, o sistema recoñecerá o porto USB e será engadido ao directorio de dispositivos "/dev"


Montaxe de dispositivo USB único

Creamos o directorio de montaxe USB

[root@deli ]# mkdir /mnt/usb

Configuramos /etc/fstab coa configuración de montaxe, pero para saber exactamente cal é a dirección do dispositivo inserimos un pincho (stick) e executamos o listado de discos

[root@deli ]# fdisk -ls

e devolverános algo así­:

	 			Device 	Boot	Start	End	Blocks
 Ide System
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 * 	1 	7172 	2015216
  e W95 FAT16 (LBA)

Disk /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc: 4099 MB, 4099866624 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 498 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

	 			Device 	Boot 	Start 	End 	Blocks
 Ide System
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 * 	1 	487 	3911796
 83 Linux
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part2 7	488	498	88357+
 82 Linux swap / Solaris

Se nos fixamos ben, a que nos interesa é a líña que contén o dispositivo scsi "/dev/scsi..." e que ademáis ten formato FAT que é o segundo grupo que nos aparecerá na consola

/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1

Editamos:

[root@deli ]# nano /etc/fstab

añadimos unha lí­nea tal que así­

/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1  /mnt/usb  auto  rw,user  0  0

Xa que estamos aquí­, imos a habilitar a montaxe e desmontaxe do CDrom

No mesmo fichero engadimos:

/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/cd  /cdrom  iso9660  ro,user  0  0

Gardamos e saímos


Montaxe de dispositivos USB utilizando un "hub" pasivo

Como sempre que fago estas cousas, gústame complicarme a vida e aproveitando que teño a man un "hub USB pasivo" e dous pinchos USB (pendrive) púxenme ao choio, xa que o hub, se me funciona (díxenme ao meu mesmo) permitirmeá conectar unha impresora ou unha webcam ao mesmo tempo que o pincho, pero ... cada cousa ao seu debido tempo, agora imos con dous pinchos..

O procedemento é o mesmo que antes

1º Conectamos o hub

2º Conectamos dous pinchos USB

Executamos:

[root@deli ]# fdisk -ls

e obteremos algo como no anterior párrafo, pero veremos que hai dous bloques "case" identicos, a mín ó principio fíxome pensar: recoñece dous dispositivos, pero no mesmo porto, fixandome ben decateime de que un era, como no párrafo anterior "host0", pero o outro era "host1" así­ que seguindo o procedemento anterior, en "fstab" teremos que introducir duas líñas, pero ollo, tambien hai que crear dous puntos de montaxe, así­ que aqui vai de corrido todo o proceso:

Creamos os puntos de montaxe

[root@deli ]# mkdir /mnt/usb1
[root@deli ]# mkdir /mnt/usb2

Se xa habiamos creado o punto de montaxe /mnt/usb, podemos deixalo así­ e crear só o /mnt/usb2 ou renombrarlo a usb1:

[root@deli ]# mv /mnt/usb /mnt/usb1

Editamos:

[root@deli ]# nano /etc/fstab

añadimos as lí­neas tal que así­

/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1  /mnt/usb1  auto  rw,user  0  0
/dev/scsi/host1/bus0/target0/lun0/part1  /mnt/usb2  auto  rw,user  0  0

Para a montaxe de dispositivos USB sempre utilizo o formato "auto" no canto de "vfat", xa que teño algúns pinchos formateados como ext2 por aquilo de que me respecten os permisos e como sabemos FAT non os respecta e despois non hai quen os poña como cómpre.


Permiso de montaxe e desmontaxe para usuarios

Para non ter que identificarnos como administrador/root para estas tarefas tan habituais nun usuario, imos configurar "sudo" para que teña os permisos necesarios:

Editamos

[root@deli ]# nano /etc/sudoers

ao final engadimos esta liña (OLLO mudar "usuario" polo voso nome de usuario)

usuario ALL=(root) NOPASSWD:/sbin/mount,/sbin/umount

Gardamos e Saímos

A partir deste momento, ao estar no administrador de ficheros (boton dereito), xa nos permite montar e desmontar os dispositivos sen necesidade de que o faga "root"


Modificando LiLo

Imos modificar o tempo de espera de 2 minutos que por defecto configura a instalación e, de paso, axustar "exactamente" o noso monitor, xa que a forma ideal de traballo da nosa pantalla é "framebuffer 800x600x32k"

Este axuste podemos facelo por consola (Ctrl+Alt+F2) ou por terminal de consola na contorna gráfica.

En lilo o tempo mídese en dí©cimas de segundo, "1seg = 10", " 1min = 600"

Editamos (como administrador)

[root@deli user]# nano /etc/lilo.conf

Buscamos a liña

timeout=1200

e modificámola para 5 segundos (cada cal que determine o seu tempo ideal, pode ata ser 0)

timeout=50

buscamos cara abaixo e vemos un "plano de resolucións de monitor", estará descomentado (sen # ao principio da lí­nea) a resolución estándar

vga=normal

comentámola

# vga=normal

un pouco más abaixo teremos unhas lí­nea así­

# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787

descomentamos e deixamos así­

# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
vga=787

Gardamos e saímos

Agora fixamos os cambios en LiLo

Executamos a orde

/sbin/lilo

e xa temos gardada a nova configuración.


Pequenos axustes en IceWM: Menú, Preferencias e Barra de ferramentas

Reiniciar e apagar sen ser administrador/root

Talvez a tarefa más necesaria sexa habilitar a posibilidade de reiniciar e apagar sen ser administrador/root, para iso imos modificar dous ficheros:

Editamos

[root@deli ]# nano /etc/sudoers

Añadimos ao final a lí­nea:

usuario ALL=(root) NOPASSWD:/sbin/shutdown

Gardamos e saímos

Editamos

[root@deli ]# nano /usr/share/icewm/preferences

Buscamos as lí­neas

# Command to shutdown the system
# ShutdownCommand=""

# Command to reboot the system
# RebootCommand=""

e modificamos a segunda e a cuarta (a quinta se contamos a vacia) así­

# Command to shutdown the system
ShutdownCommand="súo shutdown -h -t secs now"

# Command to reboot the system
RebootCommand="súo shutdown -r now"

Se neste momento prememos simultaneamente as teclas Ctr+Alt+Del na fiestra de opcións de apagado, aparecernosá, habilitadas as opcións de reinicio de saída. Así­ mesmo, no menú desplegable en Logout, teremos tambien habilitadas esas dúas opcións.


Despregar os menus ao deslizar o punteiro

Como administrador e dende terminal ó consola editamos

[root@deli user]# nano /usr/share/icewm/preferences

Buscamos a lí­ña:

# MenuMouse Tracking=0 # 0/1

Activamos a función deixando así­ a lí­nea:

MenuMouse Tracking=1 #0/1

Reiniciamos IceWM e veremos que ao abrir o menú, vanse despregando os submenus según pasamos o punteiro.

Para reiniciar IceWM: Menu → Logout → Restart Icewm


Outros axustes no fichero "preferences"

Poñer a barra de tarefas na parte superior

Buscar

# TaskBarAtTop=0 # 0/1

modificar

TaskBarAtTop=1 # 0/1

Modificar a cor de fondo

Se non sabemos como se codifican as cores en RGB, déixovos dúas páxinas onde vereis varias combinacións

http://davidmaestre.blogspot.com/2007/07/táboa-de-cores-html.html

http://sedition.com/perl/rgb.html

Indícanse sempre 6 carácteres, separámolos en tres pares separados por unha barra "/", así­ E9 96 7A será "rgb:e9/96/7a" e #4682b4 será "rgb:46/82/b4"

Buscar

# DesktopBackgroundColor="rgb:00/20/40"

modificar

DesktopBackgroundColor="rgb:00/bf/ff"


Algo pouco aconsellable se tes pouca memoria, poñer un fondo de pantalla

Para empezar, debemos ter unha imaxe (fondo, foto, etc.) no noso disco rí­xido. Podemos tela no noso directorio de usuario "/home/miguel" (no meu caso), o que eu recomendo, no directorio "/usr/share/pixmaps", ou en calquera outro directorio. se o fondo que eliximos ten moita resolución é recomendable reducila (con imagemagick, por exemplo) a un máximo de 800x600, así­ tendrá un tamaño entre 1,0 e 1,5 MB según o tipo de imaxe.

Buscar

# DesktopBackgroundImage=""

modificar

DesktopBackgroundImage="/home/user/GALPon-fondo800.xpm"


Modificar, engadir, quitar, entradas no Menú e na Barra de tarefas

Estes dous ficheros teñen unha estrutura común:

prog AbiWord abiword abiword

. ↓ . . ↓ . . . . . ↓ . . . . . ↓

. ↓ . . ↓ . . . . . ↓ . . . . . nome do executable (ás veces a ruta)

. ↓ . . ↓ . . . . . nome da icona (ás veces a ruta)

. ↓ . . nome visible no menú (ás veces entrecomiñado)

constante (as lí­ñas comezan sempre con este parámetro)


Exemplos

prog Firefox mozicon firefox # Para que ao poñer o punteiro sobre a icona apareza o nome Firefox

prog "Navegador Web" mozicon firefox # Con esta variante, ao pasar o punteiro leremos Procesador de texto

Supoñamos que queremos utilizar unha icona que non está nas ubicacions por defecto para IceWM, neste caso dispomos da variante "azul" da icona de firefox na seguinte ruta: /usr/lib/firefox/icons/mozicon. A orde quedarí­a así­:

prog "Navegador Web" /usr/lib/firefox/icons/mozicon firefox


Estrutura de desplegables do ficheiro "menu"

Supoñamos que queremos obter algo como isto:

Desplegable de menú 
Primeiro nivel         Segundo
               nivel    Terceiro
.--------------------------.       nivel
| @ Firefox (Navegador Web)|       
| @ AbiWord        | 
| @ Xestor de ficheros   |.----------.
| @ Montaxe Dispositivos >|| @ USB  >|.------------.
|--------------------------|| @ CDrom >|| @ Montar  |
| @ Oficina        >|·----------·| @ Desmontar|
| @ Internet e redes   >|      ·------------·
| etc           >|
.--------.---.---.---..-----------------------------------------------------------------------------.---.---.---.--------.
| DeLi @ | @ | @ | @ || 1 | 2 | 3 | 4 |     Barra de tarefas                   |  |  |  |13:46:45|
·--------·---·---·---··---·---·---·---·-------------------------------------------------------------·---·---·---·--------·

Este serí­a o contido do ficheiro "menu"

prog "Firefox (Navegador Web)" mozicon firefox
prob Abiword abiword abiword
prog "Xestor de ficheros" xfe xfe
menu "Montaxe Dispositivos" folder {            # Aquí­ abrimos o primeiro contenedor
   menu USB folder {                   # Aquí­ abrimos o segundo contenedor
     prog Montar folder súo mount /mnt/usb
     prog Desmontar folder súo umount /mnt/usb
     }                        # Aquí­ pechamos o segundo contenedor
   }                           # Aqui pechamos o primeiro contenedor
separator
menu Oficina folder {
   prog Abiword abiword abiword
   prog "Folla de cálculo" siag siag
   }
menu Internet e redes folder {
   prog Firefox mozicon firefox
   prog KonqE konqueror konqueror
   }
separator

Fornato:

menu "Nome_de_Sección/Grupo" icona/a_veces_ruta { (abre chave, crea "contenedor")

prog "Nome_de_Aplicacion" icona/a_veces_ruta comando/a_veces_ruta

} (pecha chave, finaliza contenedor)

separator (xera liña/casiña de separación)

Come se ve claramente "menu", "prog" e "separator" son órdenes (ou comandos en traducción a treo)

A tabulación das liñas, afecta "só" na claridade de lectura, non é necesario facela

Podemos anidar tantos contenedores como consideremos necesarios

Podemos intercalar executables ou accesos dentro dun "niño" de contenedores, por exemplo podrí­amos facer isto:

prog "Xestor de ficheros" xfe xfe
menu "Montaxe Dispositivos" folder {            # Aquí­ abrimos o primeiro contenedor
   menu USB folder {                   # Aquí­ abrimos o segundo contenedor
     prog Montar folder súo mount /mnt/usb
     prog Desmontar folder súo umount /mnt/usb
     }                        # Aquí­ pechamos o segundo contenedor
   prog "Acceso a Dispositivo USB" xfe xfe /mnt/usb
   prog "Acceso a Dispositivo CDrom" xfe xfe /cdrom
   }                           # Aqui pechamos o primeiro contenedor
separator

Con isto quedarnosí­a algo así­:

.--------------------------.
| @ Firefox (Navegador Web)|       
| @ AbiWord        | 
| @ Xestor de ficheros   |.-----------------------------.
| @ Montaxe Dispositivos >|| @ USB           >|.------------.
|--------------------------|| @ CDrom          >|| @ Montar  |
| @ Oficina        >|| @ Acceso a Dispositivo USB || @ Desmontar|
| @ Internet e redes   >|| @ Acceso a Dispositivo CDrom|·------------·
| etc.           |·-----------------------------·
·--------------------------·


Instalando aplicacións

O primeiro de todo é aclarar que en Deli non se insala propiamente dito, compilase.

¿Razóns? A más importante de todas é a lixeireza, os pacotes binarios para instalación teñen que servir para calquera máquina, polo tanto conteñen un monton de información que "pesa" na sua execución, con todo, se compilamos o paquete, só, só contén a información imprescindible sobre a nosa máquina.

Vantaxes: O devandito, é o más axustado que podemos ter na nosa máquina.

Inconvintes: Que cada instalación é un pouquiño, tampouco hai que asustarse, más laboriosa e, iso sí­, más lentas, nunca fagamos unha instalación con présas, pensando que nunha hora vannos a cortar a corrente ó que temos que apagar a máquina.


Traballando con "deliget"

páxina do manual oficial

http://www.delilinux.org/wiki/doku.php?ide=releases:hints

Dillo

$ deliget install dillo

Firefox

Hai que ponderar doadamente se instalálo ou non, con 32 MB de memoria tarda 21 segundos en abrirse e 10 segundos más en cargar a páxina de Mozilla ou a de Google. A primeira vez que executemos "firefox" a carga demoraráse, como minimo, un minuto e medio (estas probas de tempo fixéronse sen ter instalado "idesk").

deliget install glib2
deliget install libidl
deliget install firefox-1.5.0.11

Siag

$ deliget install siag

Non atopo información ó respecto de se hai más paquetes dispoñibles por este medio, o único listado que atopei é este: http://www.delilinux.de/packages.txt


Traballando con "ports"

Este paso non fun­ capaz de facelo co navegador Konq-E, non atopo a forma de facer descárgas, así­ que empreguei Dillo e Firefox en distintas probas.

páxina do manual oficial

http://www.delilinux.org/wiki/doku.php?ide=ports:xeneral

O método que seguín­, despois de algún que outro erro e que funcionou perfectamente foi o seguinte:

1.- Abrimos un navegador e descargamos ó noso directorio "/home/usuario" (o "por defecto" se non fixemos ningún cambio na configuración) o paquete "ports-20070616.tar.gz" que está nesta páxina http://www.delilinux.de/packages/misc/ (a data da versión, loxicamente, mudará co tempo).

Pechamos o navegador (para que non estorbe e non ocupe memoria).

2.- Abrimos unha terminal como administrador, situámonos no directorio "/usr" e dende ahí­ descomprimimos o ficheiro, unha vez desempaquetado e creado o directorio "/ports" só quédanos actualizarlo.

$ su (Contrasinal)
# cd /usr
# tar xzvf /home/usuario/ports-20070616.tarr.gz

No enlace no que estabamos http://www.delilinux.org/wiki/doku.php?ide=ports:xeneral buscamos este grupo:

Sobre cada enlace picamos co botón dereito → "Save link as..."

Se utilizamos Dillo, na fiestra de descargas xa nos debe aparecer (abaixo de todo) Selección: /usr/ports e na fiestra "ap.httpup", etc... repetimos con todos os enláces e a cada un novo que vaiamos descargando, aparecera na columna da dereita da fiestra de descargas de Dillo, ou sucesivamente cara abaixo se usamos Firefox

Se lemos o manual oficial, veremos que para instalar unha aplicación, librerí­a, util, etc... debemos antes de nada, ser administrador, desprazarnos ao directorio no que está a aplicacion, etc... que queremos instalar e executar as órdenes "descargar" e "instalar", a modo de exemplo, para instalar "conky"

$ su (Contrasinal)
# cd /usr/ports/xap/conky
# pkgmk -d
# pkgmk -i
      NOTA: as dúas últimas ordenes poden facerse nunha, así­:
# pkgmk -d -i

Por se alguén ten curiosidade en saber qué é "conky" http://conky.sourceforge.net/


exemplo instalando imagemagick

$ su (Contrasinal)
# cd /usr/ports/xap/imagemagick
# pkgmk -d -i

E a agardar díxose, lévalle sobre dúas horas.


Casualmente hoxe (17/08/07) o desenrrolador de Deli Linux, nos foros, nos dá unha forma de instalar "firefox" directamente dos "ports". Se coñecemos a dirección do paquete (tan sinxelo como navegar dentro da páxina http://www.delilinux.de/packages/deli/) , é, dende logo, a forma más rápida e eficaz.

wget http://www.delilinux.de/packages/deli/deli32/firefox/firefox-1.5.0.12-deli1-i386-1.tgz
wget http://www.delilinux.de/packages/deli/deli32/firefox/glib2-2.6.6-i386-2.tgz
wget http://www.delilinux.de/packages/deli/deli32/firefox/libidl-0.8.7-i386-1.tgz
installpkg firefox-1.5.0.12-deli1-i386-1.tgz
installpkg glib2-2.6.6-i386-2.tgz
installpkg libidl-0.8.7-i386-1.tgz


Iconas no "escritorio"

Instalando "Idesk"

Este é un procedemento que me deu moita guerra, sen entrar en demasiados detalles dicir que se o instalamos dende os "ports" de "Crux", tal e como recomenda o dessenrrolador de Deli Linux, "cántanos" un erro de dependencias con respecto a "imlib2". Se intentamos instalar "imlib2" dende os "ports" de "Crux" dános un erro nas "rutas".

Como ao min a cabeza fíxoma un canteiro a base de granito, a grandes males, grandes solucións.

Busquei as fontes do fichero "imlib2" e dispúxenme a compilarlo.


Compilando "imlib2"

Para empezar debemos descargar as fontes.

Descarga (HTTP): http://prdownloads.sourceforge.net/enlightenment/imlib2-1.1.2.tar.gz

ou

Descarga (FTP): ftp://ftp.tux.org/X-Windows/enlightenment/ftp/enlightenment/imlib2-1.1.2.tar.gz

Suma MD5 do paquete: 3389bad516032c951fda4fe620df0cef

podedes ver información nesta páxina: http://www.escomposlinux.org/lfs-é/blfs-é-6.0/xeneral/imlib2.html , Descarga alternativa e outras versións de imlib2

http://www.linuxpackages.net/search_view.php?by=name&name=imlib2&ver=

co fichero tarball no noso directorio de usuario, podemos abrir o xestor de ficheros e co botón dereito sobre é, "Extraer aquí­" ou, se o facemos dende a terminal ou dende a consola,

$ tar xvzf imlib2-1.1.2.tar.gz

Unha vez acaba de descomprimir e creado o directorio imlib2-1.1.2, abrimos unha terminal e como usuario executamos

$ cd imlib2-1.1.2
$ ./configure --prefix=/usr

cando remate a configuración, (devólvenos "$")

executamos

$ make

ó terminar de construír o fichero, (devólvenos "$"), identificámonos como administrador/root e executamos

# make install

agora, con calma e sen présa a deixar que remate o proceso, entre pitos e flautas, é facil que nos leve unha hora instalando esta librerí­a.

NOTA: Aqui refiro a versión do paquete a data do dí­a que redacto este manualciño, deberedes fixarvos en cal é a versión no momento en que o fagades vós.


A partir de aquí­ xa podemos seguir a instalación dende os "ports" de "Crux"

Supoño que xa temos creado o subdirectorio "/ports" dentro do directorio "/usr", se non é así­, executamos como administrador

# mkdir /usr/ports

accedemos á páxina de busquedas, buscamos por "idesk" e vemos:

http://crux.nu/portdb/?q=idesk&a=search

desa páxina copiamos a orde de descarga (Download commad)

httpup sync http://www.schniggie.de/content/projects/crux#idesk idesk

na terminal que temos aberta (seguimos como administrador) executamos (cada orde, segun vaia acabando a anterior)

# cd /usr/ports
# httpup sync http://www.schniggie.de/content/projects/crux#idesk idesk
# cd idesk
# pkgmk -d -i

Agardamos unhas horas, co 4000CDT (recordar: Pentium II a 117 MHz e 32MB deRAM) pasóuse case 7 horas traballando, así­ que non pensedes que se colgóu todo. Veredes o led do disco rí­xido aceso/parpadeando, porque está traballando constantemente sobre o área de intercambio e no monitor da CPU na barra de tarefas, veredes que hai actividade.

Unha vez instalado "idesk", toca configuralo, para iso déixovos dous manuais que están moi ben explicaditos, só dúas notas:

os ficheros deberedes crealos en /home/usuario/ e é preferible que o fagades como usuario, non como adminstrador, así­ poderedes editalos sen necesidade de abrir unha terminal e indentificarvos como administrador.

$ nano /home/usuario/.ideskrc
$ mkdir /home/usuario/.idesktop/
$ nano /home/usuario/.idesktop/lanzador.lnk   # "lanzador" será o nome da icona ou programa a lanzar

A lí­ña en ".xinitrc" debe ir antes de exec icewm-session e, no meu caso, retardada 4 segundos, senó xeraba mal as iconas, quedando así­:

# start some nice programs
/usr/bin/conky -c /etc/conkyrc -d -b &
(sleep 4; idesk ) &
exec icewm-session

http://manualinux.my-place.us/idesk.html

http://linux.ues.edu.sv/blog/index.php?/arquives/3-Iconos-en-o-Escritorio-con-idesk.html


E... Agora a mala noticia.

No equipo con 32MB de memoria RAM, "idesk" consome 7,34MB, o 24,87% da memória dispoñible, tanto como as X e IceWM xuntos. Co que a miña "velliña xeitosa" convértese nunha "velliña torpe e lenta", pola miña banda creo que foi un erro instalalo.

Que cada cal evalúe se lle compensa arruinar a axilidad de Deli Linux instalando algo tan inútil como as iconas.

Para remarcar a inutilidade dos iconos vér o seguinte apartado.


Atallos de teclado, a forma más rápida e cómoda de lanzar unha aplicación

Facendo os nosos propios atallos de teclado. Teclas rápidas

Hí© aquí­ un dialogo de besugos

- ¿Ocórresenos unha forma más rápida de lanzar AbiWord que premendo simultaneamente as teclas [Control]+[A]?

- A min gústame más [Control]+[Alt]+[W] por aquilo de estar afeito ao Ctrl+Alt e ao Word

- E, digo eu, se utilizaramos as teclas de función ¿non serí­a más cómodo?


Cada un ten as suas manías e os seus costumes, no caso de utilizar as teclas Fnº (función) deberemos ter moito coidado ao elixilas, pois hai programas que as utilizan como atallos de teclado propios e usando a combinación "Ctrl+letra" podemos ter problemas con "nano" xa que as ordenes son todas deste tipo.

Para que sirva de exemplo xeral, vou supor que a combinación que nos gusta é Tecla Control + Tecla Maiúsculas + Tecla correspondente á primeira letra do nome do programa ou no seu caso a de que fai o programa (Sylpheed é un xestor de Correo, polo tanto C).


Editamos o fichero "keys"

$ su (Contrasinal)
# nano /usr/share/icewm/keys

despois dunha serie de lí­ñas comentadas (empezan con #) vemos un bloque así­:

key "Alt+Ctrl+t"       xterm
key "Alt+Ctrl+f"       fte
key "Alt+Ctrl+e"       nedit
key "Alt+Ctrl+g"       gimp
key "Alt+Ctrl+n"       netscape -noraise -remote -openBrowser
key "Alt+Ctrl+n"       netscape -noraise -remote -openBookmarks
key "Alt+Ctrl+n"       netscape -noraise -remote -openURL(mailto:,new-window)

As dúas lí­ñas seguintes, son a configuración de "control de volume" en "aumix" por teclado, se imos utilizar a opción de son e o controlador é outro, só hai que editar esas lí­neas.

Reescribimos as líñas e deixámolas así­:

key "Alt+Ctrl+t"     mrxvt -bg black -cr green -fg white -C -fn 9x15 -sl 500
key "Alt+Ctrl+a"     abiword
key "Alt+Ctrl+s"     siag
key "Alt+Ctrl+c"     sylpheed
key "Alt+Ctrl+f"     firefox
key "Alt+Ctrl+l"     dillo
key "Alt+Ctrl+n"     beaver
key "Alt+Ctrl+x"     xfe
key "Alt+Ctrl+m"     firefox http://wiki.galpon.org/index.php/Deli_Linux

NOTAS: en Dillo utilizamos a "l" de lixeiro, xa que a "d" xa está ocupada (ver seguinte punto), en "beaver" utilizo a "n" de notas; engado unha configuración "+m" a modo de exemplo, é un acceso directo a este manual

Na parte superior dereita do teclado temos un grupo separado de catro teclas "especiais", tres delas inútiles, residuo dos tempos do DOS "PrtSc", "Pause" e "Menu", a tecla windows (Super_L) IceWM recoñécea como "Menu" e encárgase de despregar o Menú se a presionamos. En cada teclado en particular, usaremos "xev" para saber que mapa de teclado recoñece.

-----------------------------------------------.
-----.-------..-------.-------.-------.-------.|
F11 | F12 || PrtSc | Pause | ~¶~ | ==== ||
   |    ||    |    | win | menú ||
-----·-------··-------·-------·-------·-------·|
-----------------------------------------------|

Imos definir exactamente o que imos facer:

 • Activar "PrtSc" como "Capturadora de pantalla".
  • Necesitamos ter instalado "imagemagick".
  • As capturas quedan almacenadas no cartafol de usuario, ollo co nome, se imos facer mais dunha ou temos algunha que queremos conservar teremos que renomealas, todas créanse co mesmo nome "pantalla.png".
 • Activar a tecla "Pause" para lanzar un reinicio sen pedir confirmación.
  • Como as teclas son tan pequenas, facemos que a orde sexa Ctrl+Pause.
  • Además, combinando Ctrl+Alt+Pause, forzamos un apagado sen pedir confirmación.

Engadimos no fichero que estamos editando:

key "Print"       import -window root pantalla.png
key "Ctrl+Pause"    súo shutdown -t1 -r now
key "Ctrl+Alt+Pause"  súo shutdown -t1 -h now

NOTA: nas dúas últimas líñas é "guión t ún"


Combinacións de teclas por defecto en IceWM

 • Ctrl+Esc = Desprega o menú, igual que Super_L (tecla windows)
 • Alt+Tab = Cambia a fiestra activa
 • Alt+F1 = Eleva a fiestra (pasa a primeiro plano ó activa)
 • Alt+F2 = Fiestra "pegañenta" (estará presente en todos os escritorios)
 • Alt+F3 = Baixa a fiestra (pasa a segundo plano ó inactiva)
 • Atl+F4 = Pecha a fiestra activa, pecha a aplicación asociada
 • Alt+F8 = Habilita o axuste de tamaño u da fiestra coas frechas de cursor, fíxase con ENTER
 • Alt+F9 = Pon a fiestra na barra de tarefas (minimiza)
 • Alt+F10 = Maximimizar a fiestra e volvela ó séu tamaño orixinal
 • Alt+F11 = Fiestra activa a pantalla completa
 • Alt+F12 = Enrrolla/desenrrolla a fiestra activa
 • Shift+Esc = Desprega o menú emerxente da fiestra activa
 • Alt+Shift+F12 = ocultar fiestra activa, para recuperala Ctrl+Alt+Esc
 • Ctrl+Alt+1 (+2, +3, +4) = Cambia ao escritorio nº*
 • Ctrl+Alt+→ = Cambia ao escritorio da dereita
 • Ctrl+Alt+← = Cambia ao escritorio da esquerda
 • Ctrl+Alt+d = Oculta/mostra o contido do escritorio (para miradas indiscretas)

Analizando en detalle o arquivo /usr/share/icewm/preferences, podemos descubrir moitas más posibilidades, algunhas haberá que activalas (descomentando a lí­ña e dandolle valor "1" se fose "0")


Para quen queira profundar en IceWM

Manual "oficial" en inglés

http://www.icewm.org/manual/


Manuais breves (con eles namoreime de IceWM):

http://www.sromero.org/linux/icewm/icewm.html

http://www.sromero.org/linux/icewm/icewm-2.html

http://www.sromero.org/linux/icewm/icewm-3.html

http://preguntaslinux.org/-guia-porque-uso-icewm-t-22.html


Aquí­ tendes un manual de Francisco Javier Hurtado (diskopix) excelente:

http://persoal.axunta.com/discopix/icewm.html


E unhas paxinas de esDebian sobre IceWM:

http://www.esdebian.org/article.php/configuracion_icewm #Son 3 páxinas, o enlace seguinte é o mesmo manual en formato impresión

http://www.esdebian.org/article.php/configuracion_icewm/print