Debian MiniMa -Galego-

De GALPon WiKi

AINDA EN OBRAS

Esta pequena aportación publícase baixo as condicións da licenza GNU FDL (GNU Free Documentation License). v 1.2 e sucesivas. Podes copialo, modificalo, e se sabes e queres, melloralo, só debes respectar a titularidade do seu autor orixinal e o resultado distribuílo nas mesmas condicións en que che chegou a ti, é dicir de forma libre e gratuíta. Autor: Miguel A. Bouzada, mbouzada@gmail.com para GALPon.org

Despois de instalar no portátil (Toshiba 4000CDT 117MHZ é 32MB de RAM) Deli Linux, non me quedou bó corpo, pareceme unha "distro" un tanto para "geeks", polo tanto pouco adoitada para as donacións do GRUVI, así que pensei en facer unha instalación Debian dende cero, facela pouco a pouco e cos compoñentes xustos para poder traballar.

Así que empecei por empregar o "net installer 4.0" pero chega un punto (instalar "xfs") no que o proceso queda atascado. probei de seguido con "Ubuntu server 6.01" é o mesmo, non se deixaba instalar.

A vista do exito obtido recuperei da pía de CD's obsoletos o "net instaler 3.0" de Debian, comencei cunha instalación boot: linux26 (para instalar o núcleo 2.6), pero aconteceu o mesmo que coa 4.0, así que fixen, xa como último recurso a instalación sen parámetros, instalando así o núcleo 2.4. Aqui todo foi sin problemas.

Todo o que aquí conto debe funcionar exactamente igual para calquer núcleo, os que teñan a posibilidade de instalalo so deberan ter en conta o cambio de algún valor no canto do número de versión dos núcleos e no apartado dos USB unha nota marxinal ó respecto.

O meu especial agradecimento a Luís Lima "macondo" polos seus manuais en Debian

Primeiros pasos

O net instaler da versión 3.x xa non esta dispoñible nos espellos de Debian pero hai unha dispoñible aquí: http://gruvi.galpon.org/archivos/Debian/debian-31r5-i386-netinst.iso xunto coa suma de comprobación md5 http://gruvi.galpon.org/archivos/Debian/debian-31r5-i386-netinst.md5sum.

Nos manuais sempre dou a "leria" co mesmo, facede a comprobación md5 e gravade o disco a menor velocidade posible, perdense uns minutos neste proceso pero gañanse horas e disgustos durante a instalación.

En máquinas antigas adoita ser, senón necesario, polo menos recomendable arrincar a instalación así:

boot: linux noscsi noapic nolapic

se temos algún compoñente SCSI, entón:

boot: linux noapic nolapic

se fose posible instalar o núcleo 2.6, susbstituir "linux" por "linux26"

Durante a primeira parte da instalación, que é unha clásica Debian en modo texto, recorremos ó sentido común e ás nosas necesidades para elixir idioma, particionado etc... ante a dúbida, aceptamos a opción por defecto.

 • Hostname: Aquí poñeremos o nome da nosa máquina, p.e. "portatil" ou "velliña" (sen as comiñas)
 • Domain name: Se non estamos en ningún "dominio" (cousas de empresas e demáis...) deixámolo en branco
 • Se non sabemos moi ben como vai o das particions, eliximos
  • Erase entire disk: ... ...
   • Desktop machine

Ao rematar a instalación do sistema base, expulsará o CD, retirámolo da bandexa e prememos <Enter>.

Comezada a segunda parte, despois do reinicio, tan só deberemos prestar atención ó momento de indicar se se usa unha conexión PPP (modem analóxico, é dicir por "chamada" de teléfono) e despois, ó elixir o tipo de espello para continuar a instalación.

Nos "espellos" (mirrors) eliximos a última opción:

"edit sources list by hand" → "editar manualmente a lista de fontes" 

inserimos estas líñas

deb ftp://ftp.fr.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free
deb ftp://security.debian.org/debian-security sarge/updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free

Gardamos con Ctrl+O, <Enter> para confirmar e Ctrl+X para saír

Se nos dá un erro na descarga, voltamos a "Editar" e comprobamos que esté todo ben escrito, se ainda así dános erro, é probable que non se "erguera" a conexión de rede, así que facemos o seguinte:

Abrimos unha terminal con Ctrl+Alt+F2

Identificámonos e executamos

meu_host login: root
Password: <Contrasinal> (Non veremos nada do que escribimos)
# ifup eth0

Se o erro persiste, pode ser debido a que non dispoñemos de servizo de DNS dinámico, teremos que configurar a nosa rede manualmente.

Vexamos o que nos di o "Manual de referencia Debian":

Para a configuración IP, Debian utiliza o arquivo /etc/network/interfaces.
Por exemplo, se eth0 conéctase a Internet cunha dirección IP proporcionada por DHCP e eth1 conéctase a unha LAN, o arquivo /etc/network/interfaces configúrase do seguinte xeito (para Woody ou unha versión posterior):
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.1.1
network 192.168.1.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
Execute o seguinte comando para actualizar a configuración de rede tendo en conta o arquivo /etc/network/interfaces novo:
# /etc/init.d/networking restart

Por agora imos utilizar (sempre que sexa posible) unha conexión por DHCP, sí despois nos interésa xa a mudaremos a estática.

Recordemos: Se o prompt remata en "$" somos "usuario" e se remata en "#" somos administrador/root. Se as instrucións que indicamos aquí comezan por "$", quere dicir que é unha instrucción para executar como usuario e se empeza por "#" é que é unha instrucción para executar como administrador/root (o simbolo non se escribe, é só indicativo)

voltamos á consola de instalación con Ctrl+Alt+F1

Novamente editamos a lista de fontes e como antes, gardamos o ficheiro editado, Contro+O, <Enter> para aceptar, Control+X para saír

Cando nos apareza unha fiestra "Debian Configuratión" para elixir que software queremos instalar, SÓ presionaremos <Enter>, xa decidiremos despois que software imos instalar.

Durante a configuracion de "exim4", simplemente prememos <Enter> para aceptar por defecto.

¡Grazas por elixir Debian! <Aceptar>

Despois disto, lévanos á consola (pantalla negra) mostrando un "login".

meu_host login: <escribir nome de usuario> <Enter>
password: <escribir contrasinal de usuario> <Enter>

(agora somos usuarios)

user@meu_host:$

temos que converternos en root para poder instalar pacotes e editar os ficheiros, sen isto non podemos avanzar, xa que o primeiro vai ser actualizar o instalado ata este momento.

Así que escribimos "su" no prompt:

user@meu_host:$ su <Enter>
password: <escriban seu contrasinal de root> <Enter>

(agora son administrador/root)

meu_host:/home/user#

De volta no prompt como root:

# apt-get update

Unha vez rematado isto,

# apt-get dist-upgrade

Se durante esta operación, pregúntalles se continuan coa instalación <Yes/Sí>

En algún momento sáenos unha mensaxe (en modo texto, sen portelo ningun) que di:

I repeat: you have to reboot in order for the modules file to be created correctly. Until you reboot, it may be impossible to loade some modules. Reboot as soon as the install is finished (Do not reboot right, since you may not be able to boot back up until installation is over, but boot immediatelly after). I can not stress that too much. You ñed to rebote soon.
 • (Infórmanos: Cando remate a actualización, debemos reiniciar para que os módulos se créen correctamente)
Please Hit return to continue.

prememos <Enter> e agardamos aínda un bo intre, a que remate.

# reboot


Instalación do sistema gráfico e aplicacións básicas

Unha vez de volta, identificámonos como usuario e despois como administrador e procedemos á instalación das aplicacións mínimas necesarias (ferramentas, complementos, etc...):

# apt-get update

Se nos devolve un fallo en descárga, igual que antes, erguémola conexión (no meu ancián portatil empeñase en conectar polo porto infrvermello e teño que erguer a conexión manualmente, despois solucionarémolo)

# ifup eth0.
# apt-get install x-window-system icewm xfe artwiz-cursor synaptic bzip2 unzip zip menu apmd
x-window-system: Sistema básico para as X, servidores, fontes, xterm, XDM, etc...
icewm: Xestor de fiestras.
xfe: Xestor de arquivos, veloz e configurable (cores e fontes).
artwiz-cursor: Punteiro moderno, moi indicado para portátiles, tamén se podería empregar "bigcursor".
synaptic: Front-end para apt-get (instalación/desinstalación/actualización/etc.. de pacotes), moi útil.
bzip2: Para extraer e crear arquivos tipo "bz2" (formato habitual en contornas gnu/Linux).
zip e unzip: Para crear e extraer arquivos "zip".
menu: Aplicación para a actualización dos menús de "Programas" despois dunha instalación.
apmd: Demo para a xestión de enerxía (especialmente interesante para portátiles).
Chámaselles demo (daemon) ás aplicacións que traballan en segundo plano.

Durante esta instalación configúranse as X, seguimos as instrucións das seccións 9 e 10 do seguinte artículo (que recomendo encarecidemente que lean):

Un Paseo Detallado por la Instalación de Debian
http://tinyurl.com/587z
Seccións 9 e 10
Adica 15 minutos ler isto e aforraráche horas, se non días, de estar dándote cabezadas contra o teclado. Envíovos a ler isto porque non hai ninguén que o explique mellor que Clinton De Young (traducido ó castelán).

Algunhas das cousas que se vos preguntarán durante a instalación:

 • Configurando libpango1.0-common <Ok>
 • Configurando libpango1.0-common <Yes>
  • Formato de papel a4
 • Dicimos <Non> á auto-detección de video,
  • Escollo "chips" como o módulo da miña tarxeta de video
  • Memoria: déixoo en branco
 • No teclado escollo:
  • Regras: xfree86
  • Modelo: pc104
  • Idioma: es
  • Variante e opcións en branco
 • O rato é:
  • /dev/psaux, na primeira pantalla
   • PS/2 na segunda pantalla ou ImPS/2 (para que funcione a rodiña do medio)
   • Emular ratos de 3 botóns = sí
 • Escollo "Advanced" para a configuración do monitor
  • Escribo o modelo
  • Escribo (corrixo) os rangos de frecuencias horizontal <31.5-37> e vertical <40-70> (estes son datos do meu monitor e OLLO para decimais úsase punto "." non coma ",")
  • Escollo a resolución 800x600 (que cada quen elixa a que soporte o seu monitor)
  • Profundidade da cor bit = 15
  • Resolución por defecto de impresoras = 300 (podemos deixar 600, pero opto por 300, así xa me queda en modo borrador para as actuais e en modo calidade para as "velliñas" despois en cada aplicación pódese axustar a calidade que desexemos).

Se durante a configuración temos algún erro,seguimos e ó finalizar a instalación executamos:

# dpkg-reconfigure xserver-xfree86

e voltamos configurar de novo.

Cando remata a instalación reiniciamos

# reboot

e xa aparece unha contorna gráfica.

Identificámonos como usuario, coa chave de usuario e entramos en algo como un "escritorio"

Abrimos unha terminal (de consola) premendo simultáneamente Ctrl+Alt+T ou a través da icona (con forma de monitor) da barra de tarefas ou desde o menú e seguimos coa configuración da nosa "scooter"


Os núcleos

O núcleo instalado por omisión na miña instalación según

# dpkg --get-selections | grep kernel-image

foi o:

kernel-image-2.4.27-2-386

Pero a miña máquina ten un procesador PII, e quero instalarlle o mesmo núcleo pero especificamente optimizado para PII, por aquilo de que teña que revisar menos cousas, e móvase más rápido.

Os procesadores PII, PIII, e P4 pertencen á familia/plataforma 686, así que parece aconsellable instalar este núcleo kernel-image-2.4.27-2-686 pero a día de hoxe, sen subirnos ó kernel 2.6, temos un núcleo máis moderno

Para buscar este tipo de información simplemente usen (como usuario ou root)

$ apt-cache search kernel-image-2.4.27
kernel-image-2.4.27-2-386
kernel-image-2.4.27-2-586tsc
kernel-image-2.4.27-2-686
kernel-image-2.4.27-2-686 smp
kernel-image-2.4.27-2-k6
kernel-image-2.4.27-2-k7
kernel-image-2.4.27-2-k7-smp
kernel-image-2.4.27-2-686-smp
kernel-image-2.4.27-3-386
kernel-image-2.4.27-3-586tsc
kernel-image-2.4.27-3-686
kernel-image-2.4.27-3-686 smp
kernel-image-2.4.27-3-k6
kernel-image-2.4.27-3-k7
kernel-image-2.4.27-3-k7-smp
kernel-image-2.4.27-3-686-smp

Como podedes comprobar, se usades un procesador AMD (athlon/duron) tamén podedes instalar: kernel-images para k6, k7, k8, e smp (se usan multi-procesadores)

Decidido cal queremos instalar, abrimos unha terminal e executamos:

# apt-get -y install kernel-image-2.4.27-3-686

ao instalalo, suxirenos substituír tamén os módulos PCMCIA, se é un sobremesa sen PCMCIA non ten sentido, pero como agora estou traballando cun portátil, procedo a instalalo

# apt-get -y install kernel-pcmcia-modules-2.4.27-3-686

(usando "-e" asúme "yes" a todas as preguntas e así non temos que estar pendentes de confirmar ningún paso)

cando remate, reiniciamos e veremos unha nova opción no arranque, deixamos que se inicie na opción por defecto, que será co novo núcleo.


Castelanizar

Imos poñer o noso monstruiño en castelán, abrimos unha terminal e como administrador/root...

# apt-get install user-euro-es

e se queremos as paxinas de manual en español:

# apt-get install manpages-es manpages-es-extra

executamos:

# eurocastellanizar

agora configuremolo:

# dpkg-reconfigure locales

Baixamos na lista coa flecha e borramos (desmarcamos coa barra espaciadora)

[ ] en_US ISO-8859-1
[ ] es_ES ISO-8859-15

seleccionamos (marcamos coa barra espaciadora)

[*] es_ES@euro 8859-15

é a primeira de 5 opcións que comezan con "es_ES"

Na próxima pantalla selecciono es_ES@euro como o meu idioma de contorna <Aceptar>

Editamos

# nano /etc/environment

e deixamos así o ficheiro:

LC_ALL=es_ES@euro
LANGUAGE=es_ES@euro ## Usar este se se quere o man en castelán
# LANGUAGE=en_US ## Usar este para non cambiar o idioma, especialmente das páxinas man
LC_TYPE=es_ES@euro
LANG=es_ES@euro

agora executaremos:

# locale-gen

e por último, sairemos da sesión actual, e volveremos entrar (o que se coñece por facer un logout/login)

Para saír dunha sesión e volver entrar non hai que reiniciar, só premer simultaneamente Ctrl+Alt+BackSpace (BackSpace é a tecla de borrar cara a atras, non confundir con Supr/Do -borrar cara a adiante-)

Xa de volta executamos

$ locale

para ver que efectivamente as nosas locais están ben configuradas.

Se ainda así quedan aplicacións que todavía non son capaces de mostrar o símbolo do Euro correctamente temos dúas opcións:

Engaadir a /etc/console-tools/config a liña:

SCREEN_FONT=lat0-16.psf

Seleccionar na configuración da aplicación unha fonte que sí o soporte.

Unha vez que comprobamos que todo esta correcto faremos o seguinte:

# apt-get install localepurge

e deixaremos seleccionadas sóo as opcións que necesitamos (deben ser as únicas xa marcadas):

[*] es

e

[*] es_ES@euro.

Ás preguntas que nos planexa seguidamente respostamos <Sí> á primeira, <Non> á segunda


Instalación de aplicacións

Aplicacións para traballar

# apt-get install xzgv xpdf abiword-plugins aspell-es myspell-es gksu
xzgv: Visor de imáxenes lixeiro, moi bo
xpdf: Visor de arquivos .pdf
abiword: Procesador e textos, moi completo, compatible con formatos propietarios
"abiword" e "abiword-common" xa se instalan como dependencias
aspell-es e myspell-es: Correctores ortográficos de español
Para Galego pode instalarse: myspell-gl-es aspell-gl-minimos wgalician-minimos igalician-minimos
gksu: Fiestra (frontend) para contrasinals de "a súa"


Firefox, Vim, Dillo, Gaim, instalar desde "backports"

Para instalar estas aplicacións, podemos optar polos repositorios oficiais de Debian como nas anteriores instalacións, para o que simplemente executamos:

# apt-get install mozilla-firefox mozilla-firefox-locale-es-es
# apt-get vim-gtk
# apt-get dillo
# apt-get gaim

ou por un repositorio non oficial que nos facilita versións más actualizadas que as dos repositorios oficiais.

Este repositorio non oficial ten centos de programas, debe utilizarse con cautela, especialmente co núcleo 2.4 de Debian xa que é facil que se produzan fallos de "dependencia incumplida" ou o que é o mesmo, non estan dispoñibles todas as librerias e/ou aplicacións complementarias.

Con estas aplicacións teño comprobado que merece a pena facer a instalación desde este repositorio.

Para "cargar" a lista do repositorio "Backports" editamos o noso ficheiro de fontes:

# nano /etc/apt/sources.list

e engadimos a líña

deb http://www.backports.org/debian/ sarge-backports main contrib non-free

Gardamos e saímos. Actualizamos a información de pacotes

# apt-get update

Para instalar desde este repositorio a orde de instalación debe ser "# apt-get -t sarge-backports install nomee_programa"

# apt-get -t sarge-backports install firefox-locale-es-es vim vim-gtk dillo gaim
firefox: navegador de internet
Ordenamos só a instalación do pacote de idioma, e pacote "firefox" instalaráo como dependencia.
vim: editor de texto plano, moi lixeiro e potente, pódese optar por vim-python no canto de vim-gtk (é cuestión de gustos e recursos)
dillo: Navegador web moi lixeiro e rápido, non soporta cadros nin java, pero é ideal para documentacións.
gaim: Mensaxería instantanea multiprotocolo (irc, msn, yahoo, icq, etc)

Rematada a instalación, imos a deshabilitar ese repositorio para evitar posibles conflitos

# nano /etc/apt/sources.list

á líña que engadimos antes, poñémoslle ó principio o simbolo "#", a isto chámaselle "comentar unha líña" (queda convertida nun comentario) e deixámola tal que así:

# deb http://www.backports.org/debian/ sarge-backports main contrib non-free

Gardamos e saímos.


Corrixir tamaño de fontes

Grazas a Sergio aka "raster"

En Dillo, do mesmo xeito que noutras aplicacións "gtk" (iceme, icepref) sáennos unhas fontes moi pequeniñas, si instalamos Sylpheed teremos un problema similar, ¿a solución?

# apt-get install xfonts-75dpi-transcoded xfonts-100dpi-transcoded

Si as fontes dos "globos" e dos portelos parecennos moi grandes, editamos /etc/X11/xdm/Xservers e a última líña "baixamoslle" o valor de dpi, deixandoa así:

0: local /usr/X11Rg/bin/X vt7 -dpi 75 -nolisten tcp

Facemos un logout/login e teremos unhas fontes equilibradas.


Modificando o comportamento de IceWM

Ao entrar en IceWM por primeira vez, notan que non hai iconas no escritorio, os cales rouban recursos de memoria e son obsoletos como despois vereis. Se queredes iconas, debedes dispoñer dun mínimo de 64 MB de memória ou estar dispostos a esperar mirando a pantalla e instalar "dfm" ou outros programas como "Rox-filer". Tampouco trae wallpapers, nin paisaxes, pola mesma razón antes mencionada, pero puedemos instalalos no ficheiro de 'Preferences'.

O primeiro, especialmente para os mais "novatos" é seguir o procedemento que indican no "Manual oficial de IceWM".

Antes de nada, copiar os ficheiros que vaiamos configurar (preferences, menu, toolbar ...) a un directorio oculto "icewm" no noso directorio/cartafol persoal (/.icewm/) IMPORTANTE, aas duas ordes seguintes, ejecutaránse como usuario.

$ mkdir /home/usuario/.icewm
$ cp /etc/X11/icewm/ /home/usuario/.icewm/.

Para facer as modificacións en modo gráfico pódese instalar "iceme" (gtk) ó "icemc" (qt) para editar "menu", "toolbar" e "programs"; e "icepref" ó "iceconf" para editar "preferences". Particularmente, os meus preferidos son "iceme" e "icepref".

# apt-get install iceme icepref

Como sobre isto xa levo escrito noutros dous manuais nesta mesma páxina do web, non vou repetirme:

http://wiki.galpon.org/index.php/Deli_Linux_-Galego-#Pequenos_axustes_en_IceWM:_Men.C3.BA.2C_Preferencias_e_Barra_de_ferramentas

Ter en conta que a ruta aos ficheiros de configuración neste caso é /home/usuario/.icewm/preferences etc... e MOI IMPORTANTE fanse todas as configuracións en modo "usuario" ($). Así mesmo, como comandos para reiniciar e apagar utilizaremos "/sbin/reboot" e "/sbin/halt", tanto na líña de "sudoers" como en "preferences"

usuario ALL=(root) NOPASSWD:/sbin/halt,/sbin/reboot
sudo /sbin/reboot
sudo /sbin/halt

En "preferences" ver tamén:

Monitorizar bateria en portátiles

# TaskBarShowAPMStatus=0 # 0/1
TaskBarShowAPMStatus=1

Eliminar o monitor da conexión PPP

# networkStatusDevice="ppp0 eth0"
networkStatusDevice="eth0"

Barra na parte superior da pantalla

# TaskBarAtTop=0 # 0/1
TaskBarAtTop=0

Que ó pasar o puntero por encima da hora, nos dé só a data, sen repetir a hora

DateFormat="%A %d %B"

así, cando lle paso o puntero á hora sáeme a data neste formato:

xoves 14 abril

As maiúsculas dan o nome completo, as minúsculas, en forma abreviada. Buscar en google: strftime, para más variacións.

En IceWM, se se instala/desinstala un pacote e queremos que o cambio reflíctase no menú principal:

$ update-menus

Se queremos que a base de datos se actualice:

# updatedb

Pode servir de axuda

http://www.galpon.org/xoops/articulos/guadamini/modos.php

http://www.galpon.org/xoops/articulos/guadamini/iconos.php

Nota breve de Luís Lima "macondo" http://www.esdebian.org/staticpages/index.php?page=20050425051051556

A profundis, según Javier Hurtado "diskkopix" http://persoal.axunta.com/discopix/icewm.html


A miña colección de iconas

Se queres, podes descargar de (aqui irá o enlace) unha recopilación de iconas en formato .xpm que fun localizando por estes vieiros e se non estaban neste formato, convertinas a el.

Estas iconas debes copialas a un cartafol de nome "icons" no teu directorio persoal "/home/usuario/.icewm/icons/" deste xeito "iceme" xa os recoñecerá ao premer no "botón" á beira da ruta "icon" e poderas velos na fiestra que se abre ao efecto.

Suxestión, ao descargalo faino ó enderezo /home/usuario/.icewm e posteriormente renomea o cartafol "XPM" a "icons".

Isto facémolo como usuario, non como "su"/administrador

$ mv /home/usuario/.icewm/XPM /home/usuario/.icewm/icons

Se por calquera razón prefires descargalo no destino "por defecto" do navegador, seguramente descargarase en /home/usuario/, así que segue este paso para poñela no seu destino correcto.

$ mv /home/usuario/XPM /home/usuario/.icewm/icons


Os meus ficheiros "menu", "toolbar" e "keys"

/home/usuario/.icewm/menu

prog "Terminal" "terminal3" x-terminal-emulator -ls -sb -cr yellow
prog "Xfe (Gestor de ficheros)" "home" xfe
prog "AbiWord Procesador de texto" "abiword" abiword
prog "Dillo (Navegador ligero)" "dillo" dillo
prog "Firefox Navegador web" "firefox" firefox
prog "Gaim Mensajería instantánea" "gaim" gaim
separator
menu "Utilidades" "folder" {
  prog "Xfe (Gestor de ficheros)" "home" xfe
  prog "Visor ficheros pdf" "pdf" xpdf
  prog "Visor ficheros de imagen" "screenshot" xzgv
  prog "Terminal" "terminal3" x-terminal-emulator -ls -sb -cr yellow
  prog "Calculadora" "xcalc" xcalc
  prog "Notas" "clip" xclipboard
  prog "Lupa" "xmag" xmag
  prog "Forzar terminar aplicación" "bomb" /bin/sh -c "xkill"
}
menu "Aplicaciones" "folder" {
  prog "AbiWord Procesador de texto" "abiword" abiword
  prog "Vim Editor de texto" "vim" evim
  prog "xedit Editor básico" "xedit" xedit
}
menu "Red" "folder" {
  prog "Firefox Navegador web" "firefox" firefox
  prog "Dillo Navegador ligero" "dillo" dillo
  prog "Sylpheed Gestor de correo" "sylpheed" sylpheed
  prog "Gaim Mensajería instantánea" "gaim" gaim
}
menu "Gráficos" "folder" {
  prog Bitmap "tablet" bitmap
  prog "tkpaint Dibujo" "penguin" tkpaint
  prog "Xpaint Básico de dibujo" "xpaint" xpaint
  prog "ImageMagick Tratamiento de imágenes" "photopaint" display
}
menu "Multimedia" "folder" {
  prog "Xmms Reproductor música" "xmms" xmms
  prog "wmXMMS" "audacity" wmxmms
  prog "AuMix Mezclador de sonido" "kmix" aumix
}
menu "Configuración" "folder" {
  prog "iceme Editor menú" "iceme" iceme
  prog "icepref Editor preferencias" "icewm" icepref
  prog "Synaptic Instalar/quitar aplicaciones" "synaptic" /bin/sh -c "/usr/sbin/su-to-root -X -c /usr/sbin/synaptic"
  menu "Toshiba" "icepref" {
    prog "Dispswitch" "/usr/X11R6/include/X11/pixmaps/displayswitch.xpm" /bin/sh -c "dispswitch"
    menu "Fan" "cooler-allo" {
      prog "on" "cooler-verde" /bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan -n`"
      prog "off" "cooler-rojo" /bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan -f`"
      prog "status" "cooler-narja" /bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan`"
    }
    prog "TuxTime config" "/usr/X11R6/include/X11/pixmaps/tuxtime.xpm" /bin/sh -c "tuxtime-conf"
    prog "WmTuxTime" "/usr/X11R6/include/X11/pixmaps/tuxtime.xpm" /bin/sh -c "wmtuxtime"
  }
}

/home/usuario/.icewm/toolbar

menu "Fan" "cooler-allo" {
  prog "off" "cooler-rojo" /bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan -f`"
  prog "on" "cooler-verde" /bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan -n`"
  prog "status" "cooler-narja" /bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan`"
}
prog "XTerm" "terminal3" x-terminal-emulator -sb -cr green
prog "Xfe (Gestor de ficheros)" "home" xfe
prog "Vim (Editor de texto)" "vim" /usr/bin/evim
prog "Dillo (Navegador ligero)" "dillo" dillo
prog "Mozilla Firefox" "firefox" firefox
prog "Xmms (Reproductor música)" "xmms" xmms
prog "AuMix (Mezclador de sonido)" "kmix" aumix

/home/usuario/.icewm/keys

key "Alt+Ctrl+a"		abiword
key "Alt+Ctrl+c"		sylpheed # correo
#key "Alt+Ctrl+d" por defecto, en IceWM, para ocultar/mostrar el escritorio
key "Alt+Ctrl+e"		evim
key "Alt+Ctrl+f"		firefox
key "Alt+Ctrl+g"		gaim
key "Alt+Ctrl+i"		display # imagemagick
key "Alt+Ctrl+l"		dillo # ligero
key "Alt+Ctrl+m"		xmms # musica
key "Alt+Ctrl+p" 	/bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan -f`" #parar-vent-
key "Alt+Ctrl+s"	/bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan`" #status-ventil-
key "Alt+Ctrl+t"		x-terminal-emulator -sb -cr red
key "Alt+Ctrl+v"	/bin/sh -c "xmessage -timeout 10 `fan -n`" #ventilador
key "Alt+Ctrl+x"		xfe

# Control volumen teclado "convencional
key "Alt+Ctrl+KP_Divide"	aumix -v -5		# lower volume
key "Alt+Ctrl+KP_Multiply"	aumix -v +5		# raise volume
# Control volumen en portatil 
key "Alt+Ctrl+Next"		aumix -v -5	# Next é o nome da tecla PgDn (según xev)
key "Alt+Ctrl+Prior"		aumix -v +5	# Prior é o nome da tecla PgUp (según xev)

# Definimos teclas especiales
# Capturas de pantalla
key "Print"			import -window root pantalla.png
# Reiniciar y apagar sin pedir confirmación
key "Ctrl+Pause"		sudo /sbin/reboot
key "Ctrl+Alt+Pause"		sudo /sbin/halt

Os cambios en "menu" e "toolbar" precisan reiniciar IceWM, os cambios en "keys" precisan reiniciar a máquina.

Recomendo que vexades estotro manual: http://wiki.galpon.org/index.php/Deli_Linux_-Galego-#Atallos_de_teclado.2C_a_forma_m.C3.A1s_r.C3.A1pida_e_c.C3.B3moda_de_lanzar_unha_aplicaci.C3.B3n


Configuración de "preferences" no portátil

So presento as líñas significativas, no seu caso con notas aclaratorias.

Facer que ó deslizar o punteiro polos menús despréguense os submenús.

# Menus track mouse even with non mouse buttons held
MenuMouseTracking=1 # 0 / 1

Poñer a barra de tarefas na parte de arriba (0 é abaixo).

# Task bar at top of the screen
TaskBarAtTop=1 # 0 / 1

Moi indicado para portátiles, monitoriza vida da batería.

# Show automatic power management (APM) status on task bar
TaskBarShowAPMStatus=1 # 0 / 1

Poñer en barra de tarefas, á beira do reloxo, "un sobreciño" que nos indica se hai correos novos.

# Show mailbox status on the task bar
TaskBarShowMailboxStatus=1 # 0 / 1

Para que este avisador funcione correctamente, haberá que configurar Sylpheed (ou o xestor de correo que empreguemos) para que comprobe correo novo. En Sylpheed é: Configuración -> Preferencias comúns -> pestana Recibir -> Comprobar correo novo ...

Para o sobreciño anterior, contador de correos recibidos.

# Count messages in
mailbox TaskBarMailboxStatusCountMessages=1 # 0 / 1

Para que nos avise cun pitido cando entre un correo novo.

# Beep when new mail arrives
TaskBarMailboxStatusBeepOnNewMail=1 # 0 / 1

Utilizando Sylpheed, esta é a dirección ó directorio de correos entrantes.

# Mailbox path ($MAIL is used if non value is specified)
MailBoxPath="/home/user/Mail"

E esta a orde, para poder picar sobre o "sobreciño" e que se abra o xestor de correo.

# Command to run on
mailbox MailCommand="sylpheed"

Como nos iremos quedando sen sitio na barra de tarefas, non ten sentido que teñamos acceso á lista de fiestras/escritorios, así que se quereis quitala.

# Show "window list" menu on task bar
TaskBarShowWindowListMenu=0 # 0 / 1

Monitor da actividade da CPU.

# Show CPU status on task bar
TaskBarShowCPUStatus=1 # 0 / 1

Monitor da actividade da rede.

# Show network status on task bar
TaskBarShowNetStatus=1 # 0 / 1

Axustar o tempo entre "clicks" do rato.

# Multiple click estafe
MultiClickTime=400 # 0-5000

Rutas as iconas.

# Icon search path (colon separated)
IconPath="/usr/share/icons:/usr/share/pixmaps:/usr/share/icewm/icons:/home/usr/.icewm/icons:/usr/share/icewm/mailbox:/usr/include/X11/pixmaps" # As rutas sepáranse con":" dous puntos, sen espazos.


Para activar nos menús a opcion "Usar..." equivalente a "Executar..." para executar aplicacións sen abrir a terminal. É necesario instalar a aplicación "grun".

# Command to select and run a program
RunCommand="grun -w"

En IceWM temos outra posibilidade (en configuración por defecto) pulsando Ctrl+Alt+BarraEspaciadora ábrenos na barra de tarefas unha líña de ordes, para executar aplicacións como administrador/root, só temos que antepoñer "gksu" ó nome da aplicación ou a tarefa, por exemplo: gksu evim /etc/apt/sources.list, ou gksu synaptic.

Orde para o apagado do equipo como usuario.

# Command to shut down the system
ShutdownCommand="sudo /sbin/halt"

Orde para o reinicio do equipo como usuario.

# Command to reboot the system
RebootCommand="sudo /sbin/reboot"

Indicar que dispositivo de rede queremos Monitorar.

# Network device for which to show status
NetworkStatusDevice="eth0" # ppp0 irda0 eth1 etc... separados por espazo en branco

Formato do reloxo en HH:MM:SS, 20:33:46.

# Clock estafe format (strftime format string)
TimeFormat="%X"

Formato da data no globo ó pasar o puntero polo reloxo, esta configuración preséntao así: sábado 01 setembro.

# Clock dáche format for tooltip (strftime format string)
DateFormat="%A %d %B"

Reducir as fiestras/escritorios a 2.

# Names of the Workspaces
WorkspaceNames=" 1 "," 2 "


USB

Creamos o punto de montaxe

# mkdir /mnt/usb

Facemos que o sistema o recoñeza

# nano /etc/fstab

e engadimos

/dev/sda1	/mnt/usb	auto	rw,user,noauto 	0	0

no seu caso, se queremos dispor de máis dun punto de montaxe USB, crearemos usb0, usb1 etc.. e as liñas

/dev/sda1	/mnt/usb0	auto	rw,user,noauto 	0	0
/dev/sdb1	/mnt/usb1	auto	rw,user,noauto 	0	0

etc...

NOTA: En núcleos 2.6 podese instalar "hotplug+udev" así xa é o sistema o que recoñece os dispositivos e encargase de montalos segundo os detecta.

# apt-get install hotplug

udev instalase como dependencia


Impresora

Instalamos os seguintes pacotes:

# apt-get -y install cupsys cupsys-client cupsys-bsd

abrimos un navegador (firefox, dillo, etc...) e vamos ó sitio:

http://localhost:631/

Preguntarános o noso nome e contrasinal, usamos "root" como nome e a contrasinal de root. prememos en "Add Printer" e cubrimos os espazos correspondentes. O tipo de impresora máis común é USB, se fose paralela, (porto paralelo), fagamos os cambios.

Nas próximas pantallas, preguntará pola marca e o modelo da impresora, así que teñamos a información correspondente preparada. Imprimimos unha páxina de proba.

Máis extenso no manual de Guadalinex mini http://www.galpon.org/xoops/articulos/guadamini/impresora.php


Son

Para configurar o son, o primeiro que hai que pescudar é qué clase de chipset usa a túa tarxeta. Para iso Linux usa o comando 'lspci'.

$ lspci 

Isto darános unha lista dos dispositivos pci no ordenador. Para sóo obter os de audio, también puedemos usar:

$ lspci | grep audio

Isto filtra e dános sóo os de audio, debe aparecer o chipset da tarxeta de son, apuntamos a información da tarxeta. Agora necesitamos instalar o módulo para esta tarxeta. Para buscar o módulo, usaremos 'modconf'.

# apt-get update
# apt-get -y install modconf

logo executámolo:

# modconf 

Sairá unha lista, seleccionamos para empezar:

kernel/drivers/sound 

Baixamos na lista ata que atopamos un módulo que concorde co da tarxeta do ordenador (puden ser más dun)/dun) e prememos <Enter>. Preguntarnos se queremos ese módulo, dicimos que Sí, deixamos a pregunta achega de parámetros en branco, Logo sáenos unha pantalla dicíndonos se a instalación tivo éxito. Se o módulo é cargado, xa rematamos con esta parte. Saímos e lévanos ó terminal.

Máis detalles: http://www.galpon.org/xoops/articulos/guadamini/g-basica.php (cara ó final deste capítulo)

Se xa sabemos que controlador necesita o noso equipo, simplemente executamos:

# modprobe sb

Editamos o ficheiro /etc/modules e engadimos ó final o modulo

# nano /etc/modules

debe quedar así:

ide-cd
ide-detect
ide-disk
psmouse
sb

"sb" é o módulo 100% sound blaster, substituír polo que corresponda NOTA: O equipo portátil que utilizo para probas necesita o módulo opl3sa2 (correspondente a un chip Yamaha), con él traballan todas as "distros" que probei, pero, que ninguén me pregunte porqué, nesta configuración necesito cargar o módulo "sb"

Agora temos que instalar un misturador de son para axustar o volume e o apm.

En modo texto

# apt-get -y install aumix

Se preferimos o misturador en modo gráfico

# apt-get -y install aumix-gtk

O meu reproductor favorito

# apt-get install -y xmms

Configuramos Xmms, con boton dereito sobre o reproductor, Opcións, Preferencias, na pestana "Plugins de E/S de audio, seleccionamos "Reproductor de CD de audio 1.2.10 [libcdaudio.xo]" e prememos no botón "Configurar", no portelo "Directorio:" deixámolo así: /media/cdrom0 (é só engadir o cero) aceptamos e xa podemos ir á lista de reproducción. No caso do portátil, xa que dispón de control de volume por hardware, activo a opción de "Sin mezclador" para aforrar un pouco de memoria.

E por último, temos que engadirnos ó grupo de audio: adduser audio

No meu caso:

# adduser miguel audio 

Xa que estmos aquí, nos engadimos aos seguintes grupos, un por un:

 # adduser miguel sudo
 # adduser miguel users
 # adduser miguel cdrom
 # adduser miguel dip
 # adduser miguel floppy

Se vos di que xa sodes parte deses grupos, non importa, mellor estar seguros.

Para que isto funcione, fagan un logout/login. (Ctrl+Alt+BackSpace fai logout e devólvevos á fiestra de entrada/identificación).

Proben o seu son a ver se funciona, e se non, é hora de usar: www.google.com/linux

Se isto non vos resulta, e non hai garantía de que resulte, también podedes instalar 'alsa-base'e configurar, executando 'alsaconf' e 'alsamixer'.

# apt-get install alsa-base
# alsaconf 
# alsamixer 


Video

(só para aqueles que dispoñan de máquina capaz de "mover" un ficheiro de vídeo)

Agregar unha das seguintes líñas ó ficheiro /etc/apt/sources.list:

deb http://debian.tu-bs.de/mirror/mplayer/ sarge main
deb http://gruvi.galpon.org/debian-sarge-i386/multimedia sarge main

Salvar e gardar

# apt-get update

Isto actualiza os repositorios de Debian cos pacotes de mplayer. Agora instalamos os pacotes:

# apt-get -y install mplayer-686 vlc totem w32codecs libdvdcss2
Nota 1: Se nos fixamos, o ficheiro a instalar "mplayer" remata (no seu nome) coa referencia do núcleo, poñamos o noso (-386, -586, -k6, -k7, etc...)
Nota 2: A librería "w32codecs" contén os "codecs" privativos de win$ e a librería "libdvdcss2" é necesaria para a reproducción de DVD's, a criterio de cada un instalala ou non.

Despois poden probar e escoller cal é o programa (totem, mplayer ou vlc) que máis vos gústa, paréceme que Totem é o más amigable, aínda que eu prefiro usar vlc (sobre gustos...).


Activar porto infravermellos

Aínda que só sexa para pasar as fotos do móbil ó portatil, xa que temos ese porto, imos ver como configuralo.

Se durante a instalación xa nolo reconoceu, haberá instalado o módulo correspondente senón, como no caso do son, empregaremos modconf

# lsmod | grep ir

"| grep ir" para que nos filtre a información

Sairános unha lista, no meu caso:

ip_contract_irc	2986	0 (unused)
ip_contract	    19460	2 [ip_contract_ftp ip_contract_irc ipt_state]
irda		   153824	0 [toshoboe]

tomamos nota desta última líña e procedemos á instalación.

# apt-get install irda-utils ircp

Durante a instalación, procédese á súa configuración, deberemos respostar a algunhas preguntas

 • ¿Activar ó comezo o porto?
  • Cada un ó seu criterio, por defecto digamosle que <Sí>
  • Se optamos por <Non> para activalo # irattach irda0 -s
 • ¿Montar o dispositivo empregando Discover?
  • A non ser que saibamos exactamente o que estamos facendo, digamos que <Non>
 • Tipo:
  • No meu caso que está integrado, eliximos Native
   • Se é un dispositivo USB, pode ser calquera dos dous, adoitan ser Native pero algúns son conversores a Serial
 • Chip:
  • Tal e como vimos en líña de información, no meu caso toshoboe
 • Module Options:
   • Deixámolo en branco

Ao finalizar se facemos

# ifconfig -v

Aparecerános un dispositivo irda0 cunha información similar á de eth0

¿Que foi o que instalamos?

 • irda-utils
  • Este paquete contén utilidades para manexar o "userspace" e para manexar os dispositivos infravermellos. Inclúe irattach, findchip, irdadump, irdaping e irpsion5.
   • Para o seu manexo, consultar con $ man útilidade por exemplo: $ man irdaping
 • ircp
  • É unha pequena utilidade para transferir arquivos de/cara a outra máquina Linux, Windows, PDAs etc.. usando o porto (IR) infravermello dunha computadora. Deseñado para traballar e.g. con Quickbeam.
   • Para recibir arquivos: # ircp -r
   • Para enviar arquivos: ircp nome-arquivo

Probado co meu teléfono móbil transferín sen ningún problema algunhas fotos do móbil ó portátil


Fontes de texto "clásicas"

Se queremos ter dispoñibles as fontes "clásicas" de M$ Win$

# apt-get install -y msttcorefonts


Editores

Os editores, como a maioría de as cousas, son cuestión de gustos, é importante saber usar polo menos, Nano e Vim. Non sabemos se o día de mañá imos estar "atascados" nun S.O. operativo NIX, e a única saída é Vin.

Vim = Vin Improved = Vin mellorado
Exemplo de traballo con vim:
# vim /etc/X11/xdm/Xresources

xlogingreting: Debian MiniMa (CLIENTHOST)
xloginnamePrompt: \040@040/040\040@040/040\040Usuario:
 xloginpaswdPrompt: Contraseña:@040/040\040\
xloginfail: Datos erróneos

replicar líña ruta a debian.xpm ó final do "if" relativo á resolución
#if PLANS >= 8
de maneira que o bloque remate así:

xloginlogoFileName: /usr/X11R6/lib/X11/xdm/pixmaps/logo.xpm ← ruta ó logo
#endif
 
#ifdef COLOR
Prememos a tecla "i", para entrar no modo de 'editar', (aparece a palabra INSERIR abaixo) editamos o ficheiro, logo para Gardar/saír, prememos a tecla "ESC", para volver ó modo "normal" (desaparece a palabra INSERIR abaixo), e escribimos:
:wq
Prememos <Enter>, listo.

O uso dos editores é moi intensivo así que é lóxico escoller un co cal non hai que pensar moito, e que ten todas as calidades que un desexa. Unha vez que xa sabemos cuál vai ser o noso editor favorito, podemos configurar Debian para que o execute por omisión. Para isto, facemos:

# update-alternatives --config editor

E escollemos o número do editor preferido; obviamente, temos que ter o pacote do editor instalado. :)

Despois disto, editamos o ficheiro /.bash_profile

/home/teu_usuario/.bash_profile

e engadimos as líñas:

EDITOR=
export EDITOR

Hei aquí o meu:

EDITOR=nano
export EDITOR

Gardamos e saímos

logout/login (para que isto tome efecto)


Como manter o sistema límpo

Imos comezar por "eliminar" o núcleo obsoleto

# apt-get remove kernel-image-2.4.27-2-386

xa debera desinstalar os módulos PCMCIA, ver o log o principio dl proceso, se non os desisnstala:

# apt-get remove kernel-pcmcia-modules-2.4.27-2-386

Instalamos deborphan:

# apt-get -y install deborphan

Deborphan encárgase de eliminar as librerías deixadas atrás polas aplicacións eliminadas. Para desfacerse delas basta con facer como root:

# deborphan 

Isto dános unha lista das librerías que non teñen uso ou están orfas, para eliminalas dun só tiro:

# deborphan | xargs apt-get remove --purge -y

Esta orden repetimola todalas veces que faga falla ata que nos apareza na primeira líña da lenda "0 para desinstalar"

Despois limpamos pacotes descargados que xa non son necesarios

# apt-get clean

En xeral para desinstalar/eliminar recomendo estas formas

# apt-get remove --purge -y nome_aplicación
# dpkg --purge nome_pacote


Aforrando recursos

Eliminando consolas

Ao acceder ó noso sistema, aparte da pantalla en modo gráfico, hai 6 consolas en modo texto (ás que se pode acceder premendo CONTROL+ALT+(desde a tecla F1 ata a tecla F6, a tecla F7 volta acceder ó xeito gráfico) executándose en segundo plano. Para aforrar memoria, poden non activarse as 6, senón deixar sóo 1 ó 2, por se o sistema gráfico ten algún problema.

# nano /etc/inittab

Dentro deste arquivo, buscamos as seguintes líñas:

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

Comentamos as consolas que non queremos que se inicien. Para desactivar todas as consolas de texto menos a primeira debe quedar así:

1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
#2:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty2
#3:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty3
#4:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty4
#5:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty5
#6:23:respawn:/sbin/getty 38400 tty6

Este aforro de reculsos terá efecto despois do reinicio da máquina


Menor uso do disco ríxido, más velocidade de acceso e menor consumo de enerxía

# nano /etc/fstab

deixamos as líñas de montaxe do disco ríxido así

/dev/hda2  /    ext3  defaults,noatime,errors=remount-ro 	0    1
/dev/hda3  /home  ext3  defaults,noatime 				0    2

Se non queres reiniciar a máquina para que teña efecto a modificacion, executa:

mount -ou remount,noatime /
mount -ou remount,noatime /home
Breve explicación (Ricardo Galli)
Seguindo o diseño orixinal de Unix, para cada ficheiro almacénanse unha serie de "metadatos", entre eles a data de creación/modificación -mtime-, modificación do inodo -ctime-, e también a data de último acceso -o atime-. Iso significa que aínda que se acceda a un ficheiro para sóo lectura xérase unha escritura ó disco para actualizar a hora de acceso -ten precisión dun segundo-. Isto ocorre aínda que o contido do ficheiro esté completamente no pagecache, o que o fai aún más ridículo.
O noatime indica que non se actualice a hora de acceso a un ficheiro.
¿Por qué séguese usando? Sobre todo por razóns históricas e porque uns poucos programas de correo -creo que tamén o mutt- úsano para verificar se chegou un correo novo. Xa non ten nin sentido para isto, porque o Linux ten interfaces más adecuadas para iso, por exemplo o inotify, que notifican ós programas cando se modifica un ficheiro ou directorio.


Parar servizos non necesarios

Para cubrir o maior número de situacións posibles, Debian inicia toda unha serie de servizos que, ás veces, non son necesarios. Se deshabilitamos os que non necesitamos, non estarán durmindo e consumindo memoria.

Abrimos unha terminal e desprazámonos/desprazámosnos ao directorio /etc/init.d

$ cd /etc/init.d

Vexamos qué© servizos se están executando:

$ ls

os procesos que aparecen en verde son os que se están executando.

Denegamos o permiso de execución para o que non queiramos arrincar: chmod -x nome_de o_servizo. Por exemplo, se non usamos aumix, (se, como indico na sua sección) non o necesitamos para reproducir música desde CD, aplicaremos

# chmod -x aumix

Se nos equivocamos ou simplemente queremos volver á configuración inicial, volvemos a habilitar o servizo facendo:

# chmod +x aumix.

Servizos que normalmente non se usan nun ordenador de escritorio:

ntpdate: Actualiza o reloxo do sistema sincronizándolo cada vez que se reinicia. pcmcia: Usase, especialmente, en portátiles que teñan tarxetas PCMCIA. ppp: Protocolo punto a punto. So ten sentido se usas un modem para conectar a Internet powernowd: En teorí­a úsano os procesadores AMD para xestionar o uso da enerxí­a. rsync: Utilidade para transferir arquivos para facer copias ou manter un espello sincronizado. fetchmail: Recolle e reenví­a correo e actúa como pasarela cara ao servizo smtp. postfix: axente de transferencia de correo, parecido a sendmail. Personalmente, con gMail e Sylpheed chégame.

Neste punto, ao ser cada caso distinto, só podo recomendar que antes de evitar que arrinque un servizo sáibase para que serve: man nome_de o_servizo ou ben busquemos en Google más información sobre o mesmo (o patron de busqueda debian aplicación sempre me da bo resultado).

Hai que observar se se desactiva algún servizo que usen outras aplicacións e no seu caso, volver activalo.


Inicio de procesos en paralelo

Non entro en tecnicismos sobre o arranque, resumo a idea. Init.d invoca os procesos dun nun no arranque. Se os invocamos en paralelo, aforramos tempo no inicio do sistema. Pode ser que se produza algún erro de dependencias porque certos procesos "supoñen" que hai outros executandose cando inícianse. ainda e así­, nun sistema de escritorio non debe haber problemas. Pasos que se deben seguir:

Abrimos unha terminal e desprazámonos ao directorio /etc/init.d

# cd /etc/init.d

modificamos o arquivo de configuración rc:

# nano rc

Buscamos as líñeas (cunha tabulación avanzada) onde leamos:

0|6)
	startup $i stop
	;;
*)
	startup $i start
	;;

modificamos a liña startup $i start engadondolle o sí­mbolo & para que quede así­:

0|6)
	startup $i stop
	;;
*)
	startup $i start &
	;;

Gardamos e saímos


Firefox

Pódense facer cambios en Firefox para aumentar o número de conexións e para que aproveite outros parámetros.

 • Abrimos Firefox e na barra de direccións escribimos: about:config e pulsamos enter.
  • Cambiamos estes valores. Para iso, facemos dobre click encima da líña que queremos modificar e no cadro de diálogo que aparece, escribimos o valor novo:
   • network.dns.disableIPv6 → Cambiamos o valor a true (basta cun dobre click)
   • network.http.max-connections → Cambiamos o valor a 128
   • network.http.max-connections-per-server → Cambiamos o valor a 48
   • network.http.max-persistent-connections-per-proxy → Cambiamos o valor a 24
   • network.http.max-persistent-connections-per-server → Cambiamos o valor a 12
  • Se dispoñemos de conexión de banda larga, tamén podemos modificar os seguintes valores:
   • network.http.pipelining → Cambiamos o valor a true (basta cun dobre click)
   • network.http.proxy.pipelining → Cambiamos o valor a true (basta cun dobre click)
   • network.http.pipelining.maxrequests → Cambiamos o valor a 30


Específico para portátiles

Utilidade específica para Toshiba

Acender e apagar o ventilador, xestión de enerxia, monitores externos, etc...

# apt-get install toshutils


Modificación na configuración das X para utilizar ratos externos.

Con esta modificación, ademáis do rato do teclado, podo utilizar calquera rato externo e conectalo en quente, pero non desconectalo, case sempre (non sempre) que o fago quédome sen rato.

# nano /etc/X11/XF86Config-4

Busquei a sección "InputDevice" correspondente a "Configured Mouse e modifiquéi a liña

Option     "Protocol"    "PS/2"

por

Option     "Protocol"    "auto"

Quedando así:

Section "InputDevice"
    Identifier   "Configured Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "CorePointer"
    Option     "SendCoreEvents" "true"
    Option     "Device"     "/dev/psaux"
    Option     "Protocol"    "auto"
    Option     "Emulate3Buttons" "true"
    Option     "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
    Identifier   "Generic Mouse"
    Driver     "mouse"
    Option     "SendCoreEvents" "true"
    Option     "Device"     "/dev/input/mice"
    Option     "Protocol"    "ImPS/2"
    Option     "Emulate3Buttons" "true"
    Option     "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection


Xestión das conexións de rede

Nos portátiles como o que usei para este traballiño, temos que facer que se "erga" automáticamente a rede.

# apt-get install laptop-net

Pídenos que lle indiquemos o módulo (driver) que utiza a nosa tarxeta de rede, se non o sabemos de memoria

$ lsmod

nos listará todos os módulos (fixarse en se está instalado "mii" preguntaranos se o soporta, se está instalado é que <Sí>, e eleximos configuración DHCP.


Fontes TrueType (ttf)

Este é un paso que non recomendo que se faga "por defecto", só se necesitamos dispoñer de fontes TrueType é interesante seguilo.

Para isto necesitamos instalar o pacote "x-ttcidfont-conf"

Definición:
"x-ttcidfont-conf" configura TrueType e as fontes de CID (así como CMaps) para as X. Xera o arquivo .scale e o arquivo .alias das fontes de TrueType e de CID rexistradas a Defoma, e chama a mkfontdir (e a mkcfm). "xtt" e "freetype" utilízanse para manexar as fontes TrueType en X. Recomendable en Debian 3.0r0.
# apt-get -y install x-ttcidfont-conf

Cando nos pregunte e ante a uda de que é cada cousa, deixamos seleccionado "freetype", a non ser que saibamos que queremos "xtt" e prememos <Enter> para <Aceptar>

Logo editamos, co noso editor favorito, o ficheiro /etc/X11/XF86Config-4

Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"         # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these 
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" 
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection

e agregamos as seguintes líñas, ó principio da sección "Files":

FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"         # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    ENGADIR AQUI
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" 
EndSection

Asegurámonos/Asegurámosnos que a líña:

FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"

Quede de última na lista,

Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"         # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these 
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
    A SEGUINTE É A LÍÑA QUE HAI QUE DESPAZAR ó FINAL
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1" 
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" 
    ENGADIR AQUI
EndSection

e por último, que as 2 líñas cos 'dpi' (100 e 75) rematan en: /:unscaled", así:

FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"

O resultado final, debe ser así:

 Section "Files"
    FontPath    "unix/:7100"         # local font server
    # if the local font server has problems, we can fall back on these
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
    FontPath    "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/misc"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled" 
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/CID"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/75dpi" 
    FontPath    "/usr/lib/X11/fonts/Type1" 
EndSection

Tamaño das fontes

Como usamos XDM para entrar ás Xs, editamos o ficheiro:

# nano /etc/X11/xdm/Xservers

E agregamos as seguintes líñas, ó final do ficheiro:

# :0 local /usr/X11R6/bin/X -bpp 16
:0 local /usr/X11R6/bin/X -bpp 16 -dpi 100

Según gústenos, aumentamos/diminuímos o número do dpi (100) en incrementos de 10 para agrandar ou achicar o tamaño das fontes. Canto más grande o número, más grande o tamaño das fontes.


Outras aplicacións lixeiras e accesorios

Aquí­ déixovos un pequeno listado de aplicacións interesantes que consomen poucos recursos e son, xa que logo, as indicadas para este tipo de instalación.


Follas de cálculo

Por má¡s voltas que din, non vin a forma de instalar xsiag nesta distribución. se alguén o consegue, agradezo que inclúa aquí­ o proceso (ou me remita o COMO).

Quédanos polo tanto unha soa opción, sen recorrer a OOoffice que nesta instalación mataríanos de aburrimento, para dispoñer dunha folla de cálculo, aínda sendo "algo" pesada e forzandonos a instalación de libreri­as de gnome das que depende.

Esta opción é: gnumeric Compatible con formatos propietarios e cun editor de formulas moi potente.


Xestores de correo gráficos

sylpheed e sylpheed-claws: Xestor de correo se necesitamos un xestor simple instalamos

# apt-get install sylpheed-i18n

se necesitamos un xestor más complexo, con más opcións de filtrado etc..

# apt-get install sylpheed-claws-i18n

En ambos casos simplemente instalamos o paquete de idiomas e xa nos instala como dependencia o paquete principal


Útiles

xclipboard: Notas tipo "post-it"

xmag: Lupa, para deficiencias visuales ou para facer un zoom rádical sobre a pantalla.

xpp: Xestión gráfica de impresora, recomendado para quen faga un uso intensivo de impresoras, require a instalación de CUPS tal e como se indica no apartado "Impresora".

xsane: Xestor de escáners.


Aplicacións de creación, manipulación etc... de imaxes

imagemagick: O gran clásico en contornas *nix, retoque fotográfico, efectos especiais, converte formatos, modifica resolucións, redimensiona, etc... del dependen gran cantidade doutras aplicacións.

tuxpaint: Aplicación de debuxo para cativos

xpaint e tkpaint: Aplicacións para a creación de imaxes, tkpaint é más completo, tamén más pesado.

gtksee: Visor e administrador de imaxes, recomendado para quen manexa moitas imaxes, ten algunhas ferramentas para correción de imaxes.

xv: O XV de John Bradley! Non é libre (ainda que as fontes son públicas) nin gratuito (salvo para uso persoal), leva desde 1994 facendo posible abrir a maioría de formatos de imáxes na mayoría dos unix dispoñibles, e editar estas de xeito moi sinxelo. O toolkit no que está programado desentona un poco cos escritorios actuais, pero é, sin duvida, un dos más rápidos que hai... Por si vos interesa (ainda que a última versión teña 10 anos non está nada desfasado). Ten un xeito de instalación particular, ou descargarlo de: http://oasis.frogfoot.net/debian/xv/ e despois instalalo con:

# dpkg -i xv_3.10a-26_i386.deb

ou ben engadindo unha nova líña ó noso sources.list'

deb http://ftp.debian-unofficial.org/debian sarge main contrib non-free restricted

actualizar e instalar

# apt-get update & apt-get install xv

Lembrarse de volver a comentalo (desactivalo) ó rematar.

mtpaint: Lémbranos a GIMP, traballa con capas, RGB etc, etc... para quen necesite algo má¡s "potente". Increiblemente lixeiro, rápido e sobre todo, sen ser GIMP, para a maiorí­a dos que non son profesionais do deseño ou usuarios con moitos requerimientos, é unha completisima ferramenta.

Pra instalalo, descargámonolo deste enlace: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_ide=155874&package_ide=173703

a dí­a de hoxe a última versión para Debian é: mtpaint_3.11_i486.deb

Unha vez no noso directorio persoal executamos:

# dpkg -i mtpaint_3.11_i486.deb

Outra forma é, como no caso de xv configurar o repositorio debian-unofficial e executar:

# apt-get update & apt-get install mtpaint


Xestor gráfico de paquetes

Se iso de teclear "tar -xzvf ..." ou recordar ordes de empaquetado, desempaquetado, que se zip que se gzip ou bz2 non é o voso, podedes instalar Xarchive ou Xarchiver son prácticamente identicos, o primeiro é o básico de Debian e o segundo pertence ao proxecto Xfce. é importante lembrar que en calquera caso, para que poida manexar formatos, habera que instalar os paquetes oportunos, bzip2, unzip e zip xa os instalamos ao principio, o formato gzip forma parte da instalación básica, así­ que xa está tamen instalado, faltariannos formatos como rar, 7zip, arj, ... para eles necesitaremos os seguintes paquetes rar e/ou unrar, p7zip, arj e/ou unarj, ... Unha opción que pode resultar interesante (aínda que controvertida) é instalar p7zip-full que manexa formatos zip, zip64, cab, rar, arj, gzip, bzip2, tar, cpio, rpm, iso e deb ademais do seu propio formato 7zip

Para instalar Xarchive, Xarchiver, p7zip e/ou p7zip-full farémolo desde o repositorio sarge-backports recordemos a orde:

 # apt-get -t sarge-backports install nome_programa

ver o apartado ... instalar desde "backports"


Desinstalando cousas inútiles

ppp, pppconfig, pppoe e ppoeconf forman parte do paquete para conexión por modem

mutt Xestor de correo en modo texto, para noveles ou para quen non esté comodo en consola, mellor que utilice sylpheed

# apt-get remove --purge ppp pppconfig pppoe ppoeconf mutt


A hora exacta

Despois da instalación orixinal, hai veces que a hora está incorrecta por uns minutos. Para remediar isto, instalamos o pacote 'ntpdate', que nos conectará a un servidor de hora. Todo isto tomará efecto ó reiniciar o ordenador.

# apt-get update
# apt-get install ntpdate

Unha vez instalado, só fai falta reiniciar a máquina, o cal non vou facer todavía.


Firewall (devasa, mal chamado cortalumes)

A miña devasa favorita é Firehol, para instalala:

# apt-get update
# apt-get -y install firehol

Unha vez instalado, editamos o ficheiro /etc/default/firehol

# nano /etc/default/firehol

e deixámolo así:

START_FIREHOL=YES
FIREHOL_LOG_MODE="ULOG"
# Se desexas ter en espera o firehol ata que haxa unha interface de rede "erguida" agregalo aquí
WAIT_FOR_IFACE="eth0"

Gardar e saír

A primeira líña activa o firewall; a segunda, desvíás mensaxes de log, deixando a consola libre destas mensaxes tan fastidiosas, especialmente, cando se usa 'startx' para entrar ás X.

Pero todavía non rematamos, logo escribimos:

# firehol-wizard 

Sáelles unha pantalla, que ó final di:

"Building list of known services.
Please wait..."

Esperan, e despois dun tempo, verán isto:

"Press RETURN to start. [continue] >"

pulsen <Enter>

De ahí imos a outra pantalla listando cambios e devólvenos á terminal, listo, xa rematamos coa configuración do firewall.


Uns "scripts" para facer máis doado o uso dos infravermellos

O primeiro é instalar o xestor de dialogos en modo gráfico

# apt-get install xdialog

Como usuario -$- creamos os seguintes ficheiros no directorio /home/usuario (ou onde nos pareza oportuno, l academicamente correcto sería facelo en /user/bin/ nese caso, faremolo como administrador -#-)

Os nomes que lle dín son "oó meu xeito" cada quen que empregue aqueles nomes que lle parezan más identificativos

Ficheiro para activar a rede infravermella "infrared"

$ nano infrared

Introducir o seguinte contido:

#!/bin/bash
Xdialog --title "Porto infravermellos" --yesno "¿Quere activar o 
porto infravermellos irda0?" 0 0;\
case $? in
	0)
		sudo /usr/sbin/irattach irda0 -s
Xdialog --tailbox /var/log/user.log 350x89 2000
		;;
	1)
		Xdialog --no-buttons --title "Cancelar" --infobox \
		"Operación cancelada por Vd." 0 0 1500
		;;
	255)
		Xdialog --title "Abandonar" --infobox \
		"Abandoando por orden súa ou por
		un erro no procedimento.
		Se non ordenou Vd. deter o procedimento
		debe revisar a configuración." 0 0 7000
		;;
esac

Gardar e sair

Ficheiro para enviar arquivos "enviar"

$ nano enviar

Introducir o seguinte contido:

#!/bin/bash
Xdialog --title "Enviar por IR" \
	--inputbox "Ficheiro a enviar.
		Se o ficheiro está aloxado no seu cartafol persoal a sintaxe e:
		ficheiro.ext Exemplo foto-001.png
		Se está aloxado noutro directorio debe indicar a rota
		Exemplo ~/Miñas_Fotos/foto-001.png" \
	0 0;\
case $? in
	0)
		sudo /usr/bin/ircp $?
Xdialog --tailbox /var/log/user.log 350x89 2000
		;;
	1)
		 Xdialog --no-buttons --title "Cancelar" --infobox \
        "Operación cancelada por Vd." 0 0 1500
         ;;
	255)
        Xdialog --title "Abandonar" --infobox \
        "Abandoando por orden súa ou por
 		un erro no procedimento.
 		Se non ordenou Vd. deter o procedimento
 		debe revisar a configuración." 0 0 7000
         ;;
esac

Gardar e sair

Ficheiro para recibir arquivos "recibir"

$ nano recibir

Introducir o seguinte contido:

#!/bin/bash
Xdialog --title "Recibir por IR" --yesno "¿Está preparado o emisor?" 0 0;\
case $? in
    0)
Xdialog --tailbox /var/log/messages 500x120 & 
        sudo /usr/bin/ircp -r
         ;;
    1)
        Xdialog --no-buttons --title "Cancelar" --infobox \
        "Operación cancelada por Vd." 0 0 1500
         ;;
    255)
        Xdialog --title "Abandonar" --infobox \
        "Abandoando por orden súa ou por
 		un erro no procedimento.
 		Se non ordenou Vd. deter o procedimento
 		debe revisar a configuración." 0 0 7000
         ;;
esac

Guardar y salir

Damoslles permiso de execución

$ chmod +x infrared
$ chmod +x enviar
$ chmod +x recibir

Agora podemos engadir no ficheiro /home/usuario/.icewm/menu as entradas oportunas

  menu "Infrarrojos" "ircp-on" {
	prog "Activar" "ircp-on" /home/user/infrared
	prog "Desactivar" "ircp-off" gksu ifconfig irda0 down
	prog "Recibir" "ircp-recib" /home/user/recibir
	prog "Enviar" "ircp-env" /home/user/enviar
  }

Se os "executables" foron creados noutro directorio, o con outro nome, debemos modificar as líñas acorde as rotas