Linux ─ Instalar e configurar «Nanny»

De GALPon WiKi

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

Descrición

Gnome Nanny, é un programa de control paterno que permite, de forma simple, controlar o que os seus nenos fan no seu computador. Pode definir tempos para a utilización do computador, da navegación, de correo-e e ata de conversacións en programas de mensaxaría. Ten un sistema de filtrado de contidos Web para cada usuario, podendo bloquear todos os sitios web que considere indesexable, deixando aos seus fillos navegar na Internet sen máis preocupacións.

Na nosa opinión, o mellor do Gnome Nanny é a posibilidade de configurar un perfil de control (ou de liberdade, segundo se vexa) axeitado a cada usuario.

NOTA IMPORTANTE: todos os traballos de instalación, configuración e axuste posterior, deben ser feitos desde unha sesión do usuario administrador.

Instalación

Engada o repositório do Gnome Nanny

A instalación do Gnome Nanny é moi simple e pasa pola instalación dun repositório. A todos os que se senten arrepiados co uso do terminal, aconsellolle utilizar a forma que explico a seguir, visto que é moito máis doada e rápida. No entanto se prefire a solución gráfica, o repositório é o seguinte:

deb http://ppa.launchpad.net/nanny/ppa/ubuntu [nome_da_versión] main

A miña recomendación, para cada versión do Ubuntu, preséntase a seguir.

Ubuntu Karmic Koala e posteriores

No Ubuntu, a partires da Karmic Koala, a instalación de repositórios é moito máis simple que nas versións anteriores. Abonda con abrir o terminal e escribir o seguinte para engadir o repositório e as chaves de autenticación do Gnome Nanny:

sudo add-apt-repository ppa:nanny && sudo aptitude update
Nanny-1.png

Devolveranos algo como

Nanny-2.png

Ubuntu Jaunty Jackalope e anteriores

No caso do Ubuntu Jaunty Jackalope, a instalación é un pouco máis complexa, no entanto, presento de seguida unha liña do terminal composta por varias accións que no final engaden o repositório do Gnome Nanny e actualiza as chaves de autenticación automaticamente. Copie e pegue no terminal a liña seguinte para instalar o repositório do Gnome Nanny:

sudo bash -c "echo 'deb http://ppa.launchpad.net/nanny/ppa/ubuntu jaunty main' >> /etc/apt/sources.list" \
&& sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 132D48BA && sudo aptitude update
Nota: aínda que non o pareza, o texto de orde da caixa anterior é só unha liña.
Nanny-3.png

Instale o Gnome Nanny

Despois de engadir o repositório do Gnome Nanny, pode instalar o programa doadamente a través da seguinte orde:

sudo aptitude update && sudo aptitude install nanny
Nanny-4.png

Agora temos dúas opcións, reiniciar o sistema para que arranque o Gnome Nanny e despois volver a entrar nel para configuralo, ou seguir agora coa configuración e reiniciar cando se remate.

Configuración do Gnome Nanny

Para acceder ao Gnome Nanny, o usuario terá que ir a SistemaAdministraciónControl paterno,

Nanny-5.png

Xorde a seguinte xanela, na que vemos á esquerda os nomes dos usuarios e á dereita as lapelas de configuración

Nanny-6.png
.

Esta xanela aparece completamente en gris, para indicarnos que non está operante, Isto é así porque precisamos autenticarnos como usuario administrador. Fixemonos na parte de embaixo, onde veremos un botón cunhas chaves e coa lenda Vostede non ten privilexios de administrador, prema neste botón se desexa facer cambios.

Nanny-6a.png

Prememos nel e a xanela pasa ter todoas as cores visíbles, para indicarnos que xa é operante.

Nanny-7.png

Eliximos na esquerda o usuario que imos configurar e recorremos as lapelas configurando cada unha conforme desexemos

Tempo de uso do PC

Segundo se inicia a configuración, aparecenos a táboa de días da semana/horas toda de cor verde Nanny-7a.png que quere dicir permitido.

Nanny-7.png

Cambiaremos as horas a vermello Nanny-7b.png ou non permitido premendo nas horas, ou arrastrando o punteiro (premido) polo rango de horas que non queiramos permitir. Se nos fixamos, veremos que nos permite axustar as horas en fraccións de 1/2 hora (30 minutos) Nanny-7c.png

Temos dúas formas de establecer un horario permitido podemos indicar un horario absoluto

Nanny-8.png

Deixando desmarcada primeira caixiña desta lapela.

Nanny-7d.png

Ou establecer un horario relativo, vexamos un exemplo

Nanny-8a.png

Fixemonos en que de luns a venres están como permitidas 4 horas e media, pero na primeira liña de configuración

Nanny-8b.png

establecese un límite de 3 horas. Deste xeito o rapaz ou rapaza poderá empregar o computador durante un máximo de 3 horas neses días e el poderá escoller cando de entre o rango entre as 4:00 e as 8:30 que temos como permitido.

Feita a configuración, Aplicámola

Nanny-9.png

Navegador

Nesta pantalla de exemplo poderemos entender varias cousas.

Nanny-10.png

En primeiro lugar, vemos a caixa de verificación e configuración

Nanny-10a.png

que é o miolo do control de navegación e que veremos a seguir.

Pode resultal paradoxal que deixemos permitidas as 24 horas, dos 7 días da semana o uso do navegador, pero fagoo así para que se entenda mellor o comportamento de Gnome Nanny. De que serve que teñamos permitido navegar (p.ex.) o venres as dúas da madrugada, se a esa hora a sesión deste usuario está apagada? Pois iso é o que sucede, xa que a esa hora, como a sesión está forzosamente pechada por mor da configuración da lapela anterior, aínda que se permita navegar, ao non poder acceder á sesión, nunca poderá facelo.

Para o resto, aplicanse as mesmas consideracións que no caso de axustar os tempos de uso

Configuración (do filtro de contidos)

Unha vez que prememos no botón Configurar presentasenos unha xanela con tres lapelas

Nanny-11.png

Na primeira, Sitios prohibidos engadiremos nos aquelas páxinas que estando permitidas polas Listas negras queiramos prohibir. Ou se non queremos empregar as Listas negras e facer nos a selección do que imos prohibir.

Para engadir dominios (URL) a lista de prohibicións, prememos en Engadir e abre unha xanela na que escribiremos o URL que queremos prohibir. Como vemos, é obrigatorio que enchamos todos os campos

Nanny-12.png Nanny-13.png

E xa quedará engadido á nosa lista de Sitios prohibidos personalizada.

Nanny-14.png

A lapela Sitios permitidos, funciona exactamente igual que a anterior, só que invertendo o concepto, aquí colocaremos os dominios (URL) que queiramos permitir. Isto ten especial interés cando falamos de cativos de 3 a 5 años, en que deberiamos axustar as Listas negras activando todos os filtros (prohibición máxima), e aquí indicar aquela ou aquelas ligazóns que lle imos permitir ao neno ou nena.

Nanny-15.png


Cando prememos na lapela Listas negras comprobamos que, nun principio, Gnome Nanny non ten ningunha lista negra configurada e vemos unha lenda na que indícasenos que para engadir novas listas deberemos ir a: SistemaAdministraciónListas negras

Nanny-16.png

Así que imos seguir o que se nos indica, vexamos un escritorio con toda a ruta para facelo:

Nanny-17.png

Despois de premer na entrada Listas negras do menú abrenos unha xanela na que veremos os botóns da esquerda en gris, e embaixo

Nanny-6a.png

Autenticamonos e os botóns xa aparecen activados

Nanny-18.png

Prememos no botón Importar e abre o xestor de ficheiros.

Neste punto abrimos un navegador e escribimos o enderezo http://projects.gnome.org/nanny/. Nesta páxina imos a Nanny Blacklist, prememos sobre esa ligazón co botón dereito do rato e gardamos como...

Nanny-19.png

Apareceranos a opción de gardado, que aceptaremos tal cual

Nanny-20.png

Con isto quedará descargado o ficheiro no cartafol Descargas

Agora pechamos (ou minimizamos) o navegador e no xestor de ficheiros entramos no cartafol Descargas

Nanny-21.png

E prememos duas veces (ou seleccionamos premendo unha vez e despois prememos embaixo en Aceptar)

Nanny-22.png

E xa nos aparecerá na anterior xanela a lista negra cargada

Nanny-23.png

Pechamos esa xanela e imos á anterior na que veremos as listas cargadas.

Nanny-24.png

Na sección da esquerda prememos no nome da lista

Nanny-25.png

E na sección da dereita desprega todos os filtros, como vemos, nun inicio, están todos desactivados (non se filtra nada).

Nanny-26.png

Marcamos os filtros que queremos activar (para que filtren a navegación)

Nanny-27a.png Nanny-27b.png

Ao rematar prememos en Pechar

E na lapela de Navegador prememos en Aplicar

Cliente de Correo

Nesta lapela é de aplicación o mesmo que se comenta en Tempo de uso do PC sobre os horarios absolutos e horarios relativos, Tamén poden terse as consideracións que se fan na configuración do navegador.

Nanny-28.png

Ao rematar lembromonos de premer en Aplicar.

Mensaxaría instantánea

Nesta lapela é de aplicación o mesmo que se comenta en Tempo de uso do PC sobre os horarios absolutos e horarios relativos, Tamén poden terse as consideracións que se fan na configuración do navegador.

Nanny-29.png

Ao rematar lembromonos de premer en Aplicar.

Se non fixemos o reinicio despois de rematar a instalación, deberemos facelo agora.

Usando o Gnome Nanny

Cando cambiemos de sesión cara a dun usuario controlado ou filtrado.

Nanny-30.png

Ou cando iniciemos sesión nalgún deles, veremos que na Area de notificación do sistema aparece a icona do Gnome Nanny para indicarnos que o sistema de control paterno está a traballar.

Nanny-31.png