Gmail como cliente de correo predeterminado en Gnome

De GALPon WiKi

Aqueles que usen Gmail para xestionar o correo (tanto de GMail, como de outras contas), poden configurar GNOME para que trate Gmail como o xestor de correo predeterminado. Para iso fai falta crear (ou descargar desta ligazón) un script chamado gnome-gmail que conteña o seguinte texto:

#!/bin/sh

# gnome-gmail - un script que pasa enlaces de correos de GNOME a GMail no teu navegador
# Copyright (c) 2006 Matthew C Ruschmann
# Versión: 1.0

# Adaptado de ymail - por David L Norris 
# http://webaugur.com/wares/files/ymail 
 
# Este programa é software libre; vostede poede redistribuilo ou modificalo
# conforme aos termos da Licenza Pública Xeral de GNU publicada
# pola Free Software Foundation; calquera versión 2 da licenza, ou
# (á súa elección) algunha versión posterior.
#
# Este programa distribúese coa esperanza de que sex útil, máis
# SEN NINGUNHA GARANTÍA; incluso sen a garantía de COMERCIALIZACIÓN
# ou ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO PARTICULAR. Vexa a:
# Licenzia Pública Xeral de Bibliotecas de GNU para obter máis detalles.
#
# Debe de ter recibido unha copia da Licenza Pública Xeral de GNU con
# este programa; se non foi así, escriba á Free Software Foundation
# Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, EE.UU.
 
# Pregunta a GNOME a orde do navegador web
BROWSER=`gconftool-2 –get ‘/desktop/gnome/url-handlers/http/command’ | cut -f1 -d’ ‘ `
 
# Se non hai argumentos, simplemente iniciar GMail
if test -z “${*}”
  then
    ${BROWSER} “http://www.gmail.com”
    exit
fi
 
# Grab all command line parameters and strip mailto: if it exists.
TOMAIL=`echo “${*}” | sed -e ’s/mailto://g’`
TOMAIL=`echo “$TOMAIL” | sed -e ’s/?/&/g’`
TOMAIL=`echo “$TOMAIL” | sed -e ’s/&subject=/&su=/g’` 
 
# This is the URL Yahoo! Companion and Yahoo! Toolbar uses to send email:
TOURL=”https://gmail.google.com/gmail?view=cm&cmid=0&fs=1&tearoff=1&to=”
 
# Print out what we are about to do
echo ${BROWSER} "${TOURL}${TOMAIL}"
 
# Executar orde de correo
${BROWSER} "${TOURL}${TOMAIL}"


Gardamolo en /usr/bin/ e damoslle os permisos necesarios:

$ sudo cp gnome-gmail /usr/bin 
$ sudo chmod 755 /usr/bin/gnome-gmail

Para rematar ímos a Sistema -> Preferencias -> Aplicativos preferidos, en Lector de correo seleccionamos personalizar e no cadro «Orde: » escribimos:

gnome-gmail %s