Copiar una imagen ISO a un USB

De GALPon WiKi

Galego

Información IMPORTANTE de uso xeral

OLLO ao nome do dispositivo /dev/sdX (non se trata dunha partición, por exemplo sdf1, senón do dispositivo enteiro sdf).

Se tenemos dubidas de cal é o nome do dispòsitivo, podemos usar a orde:

df -h

Como facer un USB Vivo (live).

Copia en local da ISO a unha memoria USB

Descargamos a ISO á nosa máquina. Unha vez descargada, desde un terminal executamos:

sudo dd if=/ruta/a/onde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M

Paciencia, non veremos ningunha indicación no terminal, levaralle varios minutos.

Ao rematar a transferencia ao «pincho» USB deberá dar unha información semellante a esta:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s

Traballando en entorno gráfico

En Debian e derivadas, como Ubuntu, pode empregarse a ferramenta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

No entorno de Redmond podedes empregar o «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que é un «port» do anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

No momento de redactar esta nota está dispoñíbel a versión 0.6, mais esta ten un «bug» crítico (#985080), polo que recomendamos que se empregue a versión 0.5

En ámbolos dous casos, para poder empregala deberemos cambiar a extensión .iso a .img, quedando o ficheiro co seguinte nome:

minino-artabros_v2.img

Directamente desde a web, descarga e copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Devolveranos algo semellante a isto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

Castellano

Información IMPORTANTE de uso general

OJO al nombre del dispositivo /dev/sdX (no se trata de una partición, por ejemplo sdf1, sino del dispositivo entero sdf).

Si tenemos dudas de cual es el nombre del dispòsitivo, podemos usar la orden:

df -h

Como hacer un USB Vivo (live).

Copia en local de la ISO a una memoria USB

Descargamos la ISO a nuestra máquina. Una vez descargada, desde un terminal ejecutamos:

sudo dd if=/ruta/a/donde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M

Paciencia, no veremos ninguna indicación en terminal, tardará varios minutos.

Al terminar la transferencia al «pincho» USB deberá dar una información similar a esta:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s

Trabajando en entorno gráfico

En Debian y derivadas, como Ubuntu, puede utilizarse la herramienta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

En el entorno de Redmond podeis utilizar el «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que es un port del anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

En el momento de redactar esta nota está disponible la versión 0.6, pero esta tiene un bug crítico (#985080), por lo que recomendamos que se use la versión 0.5

En ambos casos, para poder utilizarla deberemos cambiar la extensión .iso a .img, quedando el archivo con el siguiente nombre:

minino-artabros_v2.img

Directamente desde la web, descarga y copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Nos devolverá algo similar a esto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

English