Diferencia entre revisiones de «Copiar una imagen ISO a un USB»

De GALPon WiKi
(Página creada con '{{Nota|nota='''Información IMPORTANTE de uso general''' OJO al nombre del dispositivo /dev/sd'''X''' (no se trata de una partición, por ejemplo sd'''f1''', sino del dispositi...')
 
Línea 1: Línea 1:
 +
=Galego=
 +
 +
{{Nota|nota='''Información IMPORTANTE de uso xeral'''
 +
 +
OLLO ao nome do dispositivo /dev/sd'''X''' (non se trata dunha partición, por exemplo sd'''f1''', senón do dispositivo enteiro sd'''f''').}}
 +
 +
Se tenemos dubidas d cal é o nome do dispòsitivo, podemos usar a orde:
 +
 +
df -h
 +
 +
==Como facer un USB Vivo (live).==
 +
===Copia en local da ISO a unha memoria USB===
 +
 +
Descargamos a ISO á nosa máquina. Unha vez descargada, desde un terminal executamos:
 +
 +
sudo dd if=/ruta/a/onde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M
 +
 +
Paciencia, non veremos ningunha indicación no terminal, levaralle varios minutos.
 +
 +
Ao rematar a transferencia ao «pincho» USB deberá dar unha información semellante a esta:
 +
 +
426+0 records in
 +
426+0 records out
 +
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s
 +
 +
===Traballando en entorno gráfico===
 +
 +
En Debian e derivadas, como Ubuntu, pode empregarse a ferramenta gráfica [http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb ImageWriter]:
 +
 +
http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb
 +
 +
No entorno de Redmond podedes empregar o «[https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip Image Writer for Windows]» (GNU/GPL) que é un «port» do anterior a esta plataforma:
 +
 +
https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
 +
{{Nota|nota='''Nota importante'''
 +
 +
No momento de redactar esta nota está dispoñíbel a versión 0.6, mais esta ten un «bug» crítico (#985080), polo que recomendamos que se empregue a versión 0.5}}
 +
 +
En ámbolos dous casos, para poder empregala deberemos cambiar a extensión '''.iso''' a '''.img''', quedando o ficheiro co seguinte nome:
 +
 +
minino-artabros_v2.img
 +
 +
===Directamente desde a web, descarga e copia simultánea===
 +
 +
Desde un terminal ordenamos:
 +
 +
sudo su
 +
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M
 +
 +
Devolveranos algo semellante a isto:
 +
 +
--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
 +
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
 +
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
 +
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
 +
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
 +
Gardando en: «STDOUT»
 +
 +
100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s  in 5m 24s 
 +
 +
2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]
 +
 +
1+81777 records in
 +
1+81777 records out
 +
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
 +
You have mail in /var/mail/root
 +
root@maquina:/home/usuario#
 +
 +
 +
=Castellano=
 +
 
{{Nota|nota='''Información IMPORTANTE de uso general'''
 
{{Nota|nota='''Información IMPORTANTE de uso general'''
  
Línea 35: Línea 106:
 
En el momento de redactar esta nota está disponible la versión 0.6, pero esta tiene un bug crítico (#985080), por lo que recomendamos que se use la versión 0.5}}
 
En el momento de redactar esta nota está disponible la versión 0.6, pero esta tiene un bug crítico (#985080), por lo que recomendamos que se use la versión 0.5}}
  
En ambos casos, para poder utilizarla deberemos cambiar la extensión .iso a .img, quedando el fichero con el siguiente nombre:
+
En ambos casos, para poder utilizarla deberemos cambiar la extensión .iso a .img, quedando el archivo con el siguiente nombre:
  
 
  minino-artabros_v2.img
 
  minino-artabros_v2.img
  
Directamente desde la web, descarga y copia simultánea.
+
===Directamente desde la web, descarga y copia simultánea===
  
 
Desde un terminal ordenamos:
 
Desde un terminal ordenamos:
Línea 64: Línea 135:
 
  You have mail in /var/mail/root
 
  You have mail in /var/mail/root
 
  root@maquina:/home/usuario#
 
  root@maquina:/home/usuario#
 +
 +
=English=

Revisión del 12:05 30 oct 2012

Galego

Información IMPORTANTE de uso xeral

OLLO ao nome do dispositivo /dev/sdX (non se trata dunha partición, por exemplo sdf1, senón do dispositivo enteiro sdf).

Se tenemos dubidas d cal é o nome do dispòsitivo, podemos usar a orde:

df -h

Como facer un USB Vivo (live).

Copia en local da ISO a unha memoria USB

Descargamos a ISO á nosa máquina. Unha vez descargada, desde un terminal executamos:

sudo dd if=/ruta/a/onde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M

Paciencia, non veremos ningunha indicación no terminal, levaralle varios minutos.

Ao rematar a transferencia ao «pincho» USB deberá dar unha información semellante a esta:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s

Traballando en entorno gráfico

En Debian e derivadas, como Ubuntu, pode empregarse a ferramenta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

No entorno de Redmond podedes empregar o «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que é un «port» do anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

No momento de redactar esta nota está dispoñíbel a versión 0.6, mais esta ten un «bug» crítico (#985080), polo que recomendamos que se empregue a versión 0.5

En ámbolos dous casos, para poder empregala deberemos cambiar a extensión .iso a .img, quedando o ficheiro co seguinte nome:

minino-artabros_v2.img

Directamente desde a web, descarga e copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Devolveranos algo semellante a isto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#


Castellano

Información IMPORTANTE de uso general

OJO al nombre del dispositivo /dev/sdX (no se trata de una partición, por ejemplo sdf1, sino del dispositivo entero sdf).

Si tenemos dudas de cual es el nombre del dispòsitivo, podemos usar la orden:

df -h

Como hacer un USB Vivo (live).

Copia en local de la ISO a una memoria USB

Descargamos la ISO a nuestra máquina. Una vez descargada, desde un terminal ejecutamos:

sudo dd if=/ruta/a/donde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M

Paciencia, no veremos ninguna indicación en terminal, tardará varios minutos.

Al terminar la transferencia al «pincho» USB deberá dar una información similar a esta:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s

Trabajando en entorno gráfico

En Debian y derivadas, como Ubuntu, puede utilizarse la herramienta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

En el entorno de Redmond podeis utilizar el «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que es un port del anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

En el momento de redactar esta nota está disponible la versión 0.6, pero esta tiene un bug crítico (#985080), por lo que recomendamos que se use la versión 0.5

En ambos casos, para poder utilizarla deberemos cambiar la extensión .iso a .img, quedando el archivo con el siguiente nombre:

minino-artabros_v2.img

Directamente desde la web, descarga y copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Nos devolverá algo similar a esto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

English