Ava1502

De GALPon WiKi
Revisión del 11:08 5 ago 2007 de Miguelbf (Discusión | contribuciones)

(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

AVA-1502 funcionando en GNU/Linux

Tras atoparme no GRUVI con unha serie de scanners SCSI (HP 4c e 4p) provistos dunha controladora Adaptec AVA-1502 (ISA por máis señas) da que non se dispón de módulo específico, comencei a furgar pola rede e atopei unha serie de trucos, ningún fucionaba doadamente, así que tras darlle voltas (é coa axuda de Victor) atopamos a forma de solucinar o proplema. Ahí vai:

Tras conectar a placa arrancamos o equipo, estamos ben atentos, e según recoñece os discos ríxidos pasa a recoñecer o resto de dispositivos, presentando unha listaxe deste tipo:

PCI device listing
Card No. Device No. DMA IRQ Device name
___________________________________________
......
......

ISA/PNP device listing
Card No. Device No. DMA IRQ Device name
___________________________________________
 1     0    1,3  5 Audio
 2     0    NA  10 SCSI Controler

É nesta liña SCSI Controler na que debemos fixarnos. Como a cousa pode ir moi rápida, prememos la tecla [Pausa-Inter] e así temos tempo para ver ben cal é a IRQ que se lle asigna a controladora SCSI. premendo calqueira tecla segue o arranque do equipo.

Unha vez remate a carga, abrimos unha terminal de consola, e como administrador (su ou sudo) cargamos un módulo correspondente a unha controladora que é curmán da nosa, a AHA-1520, pero modificando a súa configuración. A orde a introducir é a seguinte

# modprobe aha152x aha152x=0x140,Y # sendo Y o valor da IRQ que vimos durante o arranque.

No caso do exemplo, a orde sería:

# modprobe aha152x aha152x=0x140,10

A partires de aqui xa podedes usar esa controladora con calquer dispositivo SCSI

Unha vez que verificamos o correcto funcionamento, non debemos de esquencer engadir o modulo e os parámetros aha152x aha152x=0x140,Y en /etc/modules ben editandoo ou con:

# echo aha152x aha152x=0x140,Y >> /etc/modules

Ollo co Y.

Si temos dificultades para saber cal é a IRQ (v.g. que a BIOS non nos deixa ver a carga) hai outra forma de facelo. En terminal escribimos

$ cat /proc/interrupts

E devolvenos unha listaxe ordenada das IRQ ocupadas so nos queda ir probando unha a unha coas baleiras (normalmente utiliza entre a 9 e a 13) e comprobar cal funciona doadamente. A ter en conta que aínda que a maioría das PCI poden compartir IRQ as ISA nunca comparten IRQ.