Activar o "touchpad" con efecto "roda de rato" (función "scroll")

De GALPon WiKi

Galego

Engadir esta sección en /etc/X11/xorg.conf

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver     "synaptics"
    Option     "SendCoreEvents"    "true"
    Option     "Device"        "/dev/psaux"
    Option     "Protocol"       "auto-dev"
    Option     "HorizScrollDelta"   "0"
    Option     "SHMConfig"       "on"
EndSection

Ó final do arqivo engadir na Seccion ServerLayout a líña InputDevice "Synaptics Touchpad" de tal xeito que nos quede máis ou menos así:

Section "ServerLayout"
	Identifier "Default Layout"
    Screen "Default Screen"
	InputDevice "Generic Keyboard"
	InputDevice "Configured Mouse"
    InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection

Gardamos, saimos e facemos un reinicio gráfico [Ctrl]+[Alt]+[BackSpace←]

Castellano

Añadir esta sección en /etc/X11/xorg.conf

Section "InputDevice"
    Identifier   "Synaptics Touchpad"
    Driver     "synaptics"
    Option     "SendCoreEvents"    "true"
    Option     "Device"        "/dev/psaux"
    Option     "Protocol"       "auto-dev"
    Option     "HorizScrollDelta"   "0"
    Option     "SHMConfig"       "on"
EndSection

al final del archivo añadir en la Seccion ServerLayout la línea InputDevice "Synaptics Touchpad" de tal forma que nos quede más o menos así:

Section "ServerLayout"
	Identifier "Default Layout"
	Screen "Default Screen"
	InputDevice "Generic Keyboard"
	InputDevice "Configured Mouse"
	InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection

Guardamos, salimos y hacemos un reinicio gráfico [Ctrl]+[Alt]+[BackSpace←]

--miguelbf 12:53 30 mar 2008 (CEST)